Psaltari .

XIX. Psalmi .

 

LAT. XVIII. ON ennustus Evangeliumist/ joca saarnatan coco mailmas/ v. 2.
caickinaisilla kielillä/ v. 4.
ja nijncuin Auringo paista/ lämmittä ja wirgotta caicki caikis/ v. 5.
nijn myös Evangeliumin oppi jocapaicas walista/ opetta/ lohdutta/ selittä ja puhdista sydämet/ v. 8.
rucoile synnin andexisaamisest/ ja että hänen rucouxens olis Jumalalle otollinen/ v. 15.

 

Ps 19:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 19:2 TAiwat ilmoittawat Jumalan cunnian/ ja wahwus julista hänen kättens tegot.
Ps 19:3 Päiwä sano päiwälle/ ja yö ilmoitta yölle.
Ps 19:4 Ei ole kieldä eikä puhetta/ cusa ei heidän änens cuulu.
Ps 19:5 Heidän nuorans käy ulos caickijn maihin/ ja heidän puhens mailman loppun asti/ Auringolle hän pani majan heisä.
Ps 19:6 Ja hän käy ulos cammiostans nijncuin ylkä/ ja riemuidze nijncuin Sangari tietä juostaxens.
Ps 19:7 Hän käy ylös taiwasten lopulda/ ja juoxe ymbärins haman sijhen loppun/ ja ei ole peitetty mitän hänen lämbymäns edestä.
Ps 19:8 HERran laki on wiatoin/ ja wirgotta sielut.
Ps 19:9 HERran todistus on wahwa/ ja teke yxikertaiset taitawaxi.
Ps 19:10 HERran käskyt owat oikiat/ ja ilahuttawat sydämet.
Ps 19:11 HERran käskyt owat kirckat/ ja walistawat silmät.
Ps 19:12 HERran pelco on puhdas/ ja pysy ijancaickisest/ HERran oikeudet owat todet/ caicki tyynni wanhurscat.
Ps 19:13 Ne owat callimmat culda/ ja caickein parast culda/ ja makemmat hunajata/ ja mesileipiä.
Ps 19:14 Sinun palwelias myös heidän cauttans neuwotan/ ja joca nijtä pitä/ hänellä on suuri palcka.
Ps 19:15 Exytyxet cuca ymmärtä ? anna minulle andexi salaiset ricoxet.
Ps 19:16 Warjele myös palwelias ylpeistä ettei he minua hallidzis/ nijn minä olen wiatoin/ ja nuhtetoin suurest pahast tegost.
Ps 19:17 Kelwatcon sinulle minun suuni puhet/ ja minun sydämeni ajatuxet sinun edesäs.
Ps 19:18 HERra on minun wahan/ ja minun lunastajan.