Psaltari .

LXVII. Psalmi.

 

LAT. LXVI. DAwid ennusta Christuxest ja hänen hengellisest waldacunnastans/ joca lewitetän coco mailmaan/ v. 2.
rucoile Christusta siunauxellans oleman aina seuracundans tykönä/ että hän ijancaickisest häneldä ylistettäisin/ v. 6.

Ps 67:1 Psalmi ja weisu edelläweisattapa candeleilla.
Ps 67:2 JUmala olcon meille armollinen ja siunatcon meitä/ hän walistacon caswons aina meidän päällem. Sela.
Ps 67:3 Että me maan päällä tundisim hänen tiens/ ja caickein pacanain seas hänen autuudens.
Ps 67:4 Sinua Jumala Canssat kijttäwät/ sinua caicki Canssat kijttäwät.
Ps 67:5 Canssat iloidzewat ja ihastuwat/ ettäs Canssat oikein duomidzet/ ja hallidzet Canssat maan päällä. Sela.
Ps 67:6 Sinua Jumala Canssat kijttäwät/ sinua caicki Canssat kijttäwät.
Ps 67:7 Maa anda hedelmäns/ siunatcon meitä Jumala/ meidän Jumalam.
Ps 67:8 Siunatcon meitä Jumala/ ja caicki mailma peljätkön händä.

Vers. 2. Walistacon caswons ) on olla iloinen/ armollisest cadzoa/ ja osotta idzens ystäwälisexi.
v. 5. duomidzet ) duomidzet/ wastat ja hallidzet.