Psaltari .

LXXXI. Psalmi .

 

LAT. LXXX. TÄmä Psalmi näky kirjoitetuxi weisatta Lehtimajan juhlana/ ja neuwo Judan Canssa sitä juhla pitämän Jumalan pelgosa/ v. 2.
luettele/ cuinga Jumala idze heille muistutta hywät tecons ja wanhan lijttons/ v. 8.
walitta Judalaisten kijttämättömyttä ja cowacorwaisutta/ ja millä rangaistuxella hän heitä on edziwä/ v. 12.
mutta hän rangaise heitä ylönmielen/ ja sois paljo ennen heille hywä/ jos he hänelle olisit cuuliaiset/ v. 14.

 

Ps 81:1 Githithin päälle edelläweisattapa/ Assaphin.
Ps 81:2 WEisatcat iloisest Jumalalle/ joca on meidän wäkewydem/ ihastucat Jacobin Jumalalle.
Ps 81:3 Ottacat Psalmit ja tuocat trumbut/ iloiset candelet ja Psaltari.
Ps 81:4 Soittacat Basunilla udesa Cuusa/ meidän lehtimajam juhlapäiwänä.
Ps 81:5 Sillä se on tapa Israelis/ ja Jacobin Jumalan oikeus.
Ps 81:6 Sen hän pani Josephis todistuxexi/ cosca he Egyptin maalda läxit/ ja oudon kielen cuullet olit.
Ps 81:7 Ja hän oli heidän olcans cuormasta wapahtanut/ ja heidän kätens pääsit tijliä tekemäst
Ps 81:8 Cosca sinä tuscasas minua rucoilit/ nijn minä autin sinua/ ja cuuldelin sinua/ cosca tuulispää tuli sinun päälles/ ja coettelin sinua rijtaweden tykönä. Sela.
Ps 81:9 Cuule minun Canssan/ minä todistan sinun seasas/ Israel/ sinun pitä minua cuuleman.
Ps 81:10 Ettei sinun seasas muucalainen Jumala olis/ ja ettes wierasta Jumalata cumarrais.
Ps 81:11 Minä olen sinun HERras Jumalas/ joca sinun wein ulos Egyptin maalda/ lewitä suus nijn minä sen täytän.
Ps 81:12 Mutta minun Canssan ei cuullut minun ändäni/ ja Israel ei totellut minua.
Ps 81:13 Nijn minä laskin heitä heidän sydämens pahuteen/ waeldaman neuwons jälken.
Ps 81:14 Jos minun Canssan cuulis minua/ ja Israel minun teisäni käwis.
Ps 81:15 Nijn minä pian heidän wihollisens painaisin/ ja minun käteni käändäisin heidän wihollistens päälle.
Ps 81:16 Ja jotca HERra wihawat/ huckan he pyrkiwät händä wastan/ mutta heidän aicans olis ijancaickisest pysywä.
Ps 81:17 Ja minä ruockisin heitä parhailla nisuilla/ ja rawidzisin heitä hunajalla calliosta.