Psaltari .

IX. Psalmi .

 

KIitosPsalmi/ sijtä woitosta/ cuin Jumala hänelle andoi wihollisians wastan/ v. 2.
joca myös sortuja autta ja paina jumalattomat alas/ v. 5.
on wanhurscas Duomari ja caickein jumalisten turwa/ v. 8.
rucoile/ että Jumala auttais myös händä/ hänen muilda wihollisildans/ joilda hän cowain waiwatan/ v. 14.
ja nijn hän sijtä händä kijttäis/ v. 15.
erinomaisest/ wanhurscauden tähden jumalattomita wastan/ v. 17.
toiwotta/ että Jumala osotais woimans heitä wastan/ ymmärtäxens heitäns ihmisixi/ v. 18.

 

Ps 9:1 Dawidin Psalmi/ caunista nuorudesta/ edelläweisattapa.
Ps 9:2 MInä kijtän HERra caikesta sydämestäni/ ja luettelen caicki sinun ihmes.
Ps 9:3 Minä iloidzen ja riemuidzen sinusa/ ja kijtän sinun nimes/ sinä caickein ylimmäinen.
Ps 9:4 Ettäs minun wiholliseni olet ajanut tacaperin/ he langeisit ja nucuit sinun etees.
Ps 9:5 Sillä sinä saatat oikeudeni ja syyni toimeen/ sinä istuit istuimella/ oikia Duomari.
Ps 9:6 Sinä nuhtelet pacanat/ ja cadotat jumalattomat/ ja heidän nimens sinä pyhit pois aina ja ijancaickisest.
Ps 9:7 Wihollisten miecat owat lopetetut/ Caupungit sinä cukistit/ että heidän muistons heidän cansans huckanduis.
Ps 9:8 Mutta HERra pysy ijancaickisest/ hän on walmistanut istuimens duomioon.
Ps 9:9 Ja hän duomidze maan pijrin oikein/ ja hallidze Canssat cohtullisest.
Ps 9:10 Ja HERra on waiwaisten turwa/ ja turwa hädäsä.
Ps 9:11 Sentähden he sinuun toiwowat/ jotca sinun nimes tundewat: sillä et sinä nijtä hyljä/ jotca sinua HERra edziwät.
Ps 9:12 Weisatcat HERralle joca Zionis asu/ julistacat Canssoisa hänen tecons.
Ps 9:13 Sillä hän muista ja kysele heidän wertans/ eikä unhoda köyhäin parcumist.
Ps 9:14 HERra ole minulle armollinen/ cadzo minun radollisuttan wihollisten seas/ sinä joca ylönnät minun surman porteista.
Ps 9:15 Että minä luettelisin caicki sinun kijtoxes Zionin tytärten porteisa/ ja iloidzisin sinun awustas.
Ps 9:16 Pacanat owat wajonnet sijhen hautaan/ jonga he walmistit/ heidän jalcans on käsitetty sijnä wercosa/ jonga he wiritit.
Ps 9:17 Nijn ymmärretän HERran tekewän oikeuden/ cosca jumalatoin juuri omisa kättens töisä käsitetän/ sanan cautta. Sela.
Ps 9:18 Josca jumalattomat palajaisit Helwettijn/ ja caicki pacanat/ jotca Jumalan unhottawat.
Ps 9:19 Sillä ei hän nijn cohta köyhä unhoda/ ja radollisten toiwo ei hucu ijancaickisest.
Ps 9:20 Nouse HERra/ ettei ihminen sais walda/ anna caicki pacanat edesäs duomita.
Ps 9:21 HERra anna heille opettaja/ että pacanat tundisit idzens ihmisixi. Sela.

Vers. 17. Sanan cautta ) se on/ teidän wäkewyden olcan perustettu Jumalan sanasa/ ilman wäkiwallata/ miecata ja lihalliseta woimata/ toiwos ja hiljaisudes.