Psaltari .

LXXV. Psalmi.

 

LAT. LXXIV. ON kijtos/ josa Dawid Christuxen ja hänen seuracundans puolesta kijttä Jumalata/ joca aina warjele hänen Christicundans/ v. 2.
mutta öyckärit/ jotca ei luule olewan waara/ cukista hän woimallisest/ ja juotta heitä wihans calkista/ v. 5.
sillä hän on woimallinen costaman jumalattomille/ ja corgottaman hywiä.

Ps 75:1 Assaphin Psalmi ja weisu/ ettei hän huckunut/ edelläweisattapa.
Ps 75:2 ME kijtäm sinua Jumala/ me kijtäm sinua ja ilmoitam sinun ihmeitäs/ että sinun nimes on nijn läsnä.
Ps 75:3 Sillä ajallans minä oikein duomidzen.
Ps 75:4 Maa wapise ja caicki jotca sen päällä asuwat/ mutta minä wahwistan lujast hänen padzans. Sela.
Ps 75:5 Minä sanoin Öyckäreille: älkät nijn kerscatco/ ja jumalattomille: älkät wallan päälle haastaco.
Ps 75:6 Älkät nijn paljo haastaco teidän waldan päälle/ älkät puhuco nijn niscurist.
Ps 75:7 Nijncuin ei mitän hätä olis/ eikä idästä eli lännestä/ taicka wuorista jotca corwesa owat.
Ps 75:8 Sillä Jumala on Duomari/ joca tämän alenda ja toisen ylendä.
Ps 75:9 Sillä HERran kädes on malja täynäns/ wäkewällä wijnalla täytetty/ ja sijtä hän pane sisälle/ waan caickein jumalattomain täyty juoda/ ja rahgangin ryypätä ulos.
Ps 75:10 Mutta minä ilmoitan ijancaickisest/ ja weisan kijtost Jacobin Jumalalle.
Ps 75:11 Ja minä tahdon särkiä caiken jumalattomain wallan/ että wanhurscasten walda corgotettaisin.

Vers. 2. läsnä ) Joca meitä pian ja lohdullisest autta ja warjele.
v. 4. Padzans ) Hywät hämmästywät Jumalata/ mutta hän wahwista cuitengin heitä/ jumalattomat pysywät ylpeydesäns ja huckuwat.