Psaltari .

XCIV. Psalmi .

 

LAT. XCIII. ON RucousPsalmi/ josa anotan Jumalalda apua hänen seuracundans wihollisia wastan/ jotca luulewat taitawans wiattomia Christityitä ilman rangaisemata paina alas/ v. 1.
opetetan/ että Jumala/ joca costaja on/ cadzele caickia jumalattomain aiwoituxia/ v. 7.
joca totisest heitä duomidze ja rangaise/ ja pelasta jumaliset caickinaisista waaroista/ v. 12.
sillä HERra on meidän autuudem/ ainoa costaja ja suojelja/ v. 22.

 

Ps 94:1 HERRA Jumala jonga costot owat/ Jumala jonga costot owat/ selkiäst idzes näytä.
Ps 94:2 Corgota sinuas sinä mailman Duomari/ maxa coreille mitä he ansainnet owat.
Ps 94:3 HERra/ cuinga cauwan jumalattomat/ HERra cuinga cauwan jumalattomat coreilewat ?
Ps 94:4 Ja nijn ylpiäst puhuwat/ ja caicki pahantekiät heitäns nijn kerscawat ?
Ps 94:5 HERra/ he polkewat alas sinun Canssas/ ja sinun perimistäs he waiwawat.
Ps 94:6 Lesket ja muucalaiset he tappawat/ ja orwoit he cuolettawat.
Ps 94:7 Ja sanowat: ei HERra sitä näe/ ja Jacobin Jumala ei sitä tottele.
Ps 94:8 Ymmärtäkät sijs te hullut Canssan seas/ ja te tyhmät/ cosca te taitawaxi tuletta ?
Ps 94:9 Joca corwan on istuttanut/ eikö hän cuule ? eli joca silmän loi/ eikö hän näe ?
Ps 94:10 Joca pacanoita curitta/ eikö hän rangaise ? joca ihmisille opetta mitä he tietäwät.
Ps 94:11 Mutta HERra tietä ihmisten ajatuxet/ että ne turhat owat.
Ps 94:12 Autuas on se jota sinä HERra curitat/ ja opetat sinun Laillas.
Ps 94:13 Että hänellä kärsimys olis cosca wastoin käy/ sijhenasti cuin jumalattomalle hauta walmistetan.
Ps 94:14 Sillä ei HERra heitä Canssans pois/ eli hyljä perimistäns.
Ps 94:15 Sillä oikeuden pitä sijttekin oikeuden oleman/ ja caicki hurscat sydämet sitä seurawat.
Ps 94:16 Cuca seiso minun cansani pahoja wastan ? cuca astu minun tygöni pahointekiöitä wastan ?
Ps 94:17 Ellei HERra minua auttais/ nijn minun sielun macais lähes hiljaisudes.
Ps 94:18 Minä sanoin: minun jalcan on horjunut/ waan sinun armos HERra minun tukeis.
Ps 94:19 Minulla oli paljo surua sydämesäni/ mutta sinun lohdutuxes ilahutti minun sieluni.
Ps 94:20 Etpäs mielisty coscan tosin wahingolliseen istuimeen/ joca Lain häijyst opetta.
Ps 94:21 He hangidzewat wanhurscan sielua wastan/ ja duomidzewat wiattoman weren.
Ps 94:22 Mutta HERra on minun warjeluxen/ minun Jumalan on minun uscalluxeni turwa.
Ps 94:23 Ja hän costa heidän wäärydens/ ja hucutta heitä heidän pahudens tähden/ HERra meidän Jumalam hucutta heitä.

Vers. 1. Näytä ) tule edes ja näytä sinuas.
v. 3. Coreilewat ) se on/ öyckäwät/ nijncuin HErra ja tyranni jota peljätän/ mitä hän puhu ja tahto.
v. 17. Hiljaisudes ) se on/ cuolemas/ josa caicki alallans ja loppunut on.
v. 20. Wahingolliseen ) se on/ josa wahingollisia asioita ja sielun cadotusta opetetan.