Psaltari .

CXXX. Psalmi .

 

LAT. CXXIX. TÄmä on callis CatumusPsalmi josa ahdistettu syndinen/ rucoile Jumalalda syndein andexisaamista/ v. 1.
tunnusta sydämestäns Jumalan edes/ ei pysywäns hänen edesäns/ jos hän käy oikeudelle hänen cansans/ v. 3.
jonga tähden hän pakene Jumalan totisen lupauxen perästä hänen laupiuteens/ ja sen cautta wahwast toiwo syndein andexisaamista/ v. 4.
neuwo Jumalan seuracunda/ että hän myös sitä tekis/ v. 7.

 

Ps 130:1 Weisu corkeimmas Chuoris. SYwydestä minä huudan sinua HERra.
Ps 130:2 HERra cuule minun änen/ waarin ottacan sinun corwas minun rucouxeni änestä.
Ps 130:3 Jos sinä HERra soimat syndiä ? HERra cuca sijs pysy ?
Ps 130:4 Sillä sinun tykönäs on andexiandamus/ että sinua peljätäisin.
Ps 130:5 Minä odotan HERra/ minun sielun odotta/ ja minä toiwon hänen sanans päälle.
Ps 130:6 Minun sielun wartioidze HERra/ huomen wartiasta toisen huomen wartian asti.
Ps 130:7 Israel toiwocan HERran päälle/ sillä HERralla on armo/ ja runsas lunastus hänellä.
Ps 130:8 Ja hän lunasta Israelin caikista hänen synneistäns.