Psaltari .

CXLVII. Psalmi .

 

LAT. CXLVI. JAlo kijtos caickein hengellisten ja ruumillisten hywäin tecoin edestä/ cuin Jumala jocapäiwä osotta Christilliselle seuracunnallens ja caikille luoduille/ cuin on: että hän anda pyhän ja autuaxi tekewän sanans/ ja oikian Jumalan palweluxen/ v. 3.
anda rauhan ja sowinnon/ ja hallidze caicki jumalisella woimallans/ v. 12.
jonga edest pitä lackamat Jumalata kijtettämän ja cunnioitettaman.

 

Ps 147:1 KIjttäkät HERra/ sillä meidän Jumalatam kijttä on callis asia/ se kijtos on suloinen ja caunis.
Ps 147:2 HERra rakenda Jerusalemin/ ja coco hajotetut Israelitit.
Ps 147:3 Hän paranda muretut sydämet/ ja sito heidän kipuns.
Ps 147:4 Hän luke tähdet/ ja cudzu heitä caickia nimeldäns.
Ps 147:5 Suuri on meidän HERram/ ja mittamatoin hänen woimans/ ja se on käsittämätöin/ cuinga hän hallidze.
Ps 147:6 HERra oijenda radolliset/ ja jumalattomat maahan paisca.
Ps 147:7 Wuoroin weisatcat HERralle kijtossanalla/ ja weisatcat meidän HERrallem candelella.
Ps 147:8 Joca taiwan pilwillä peittä/ ja anda saten maan päällä/ joca ruohot wuorilla caswatta.
Ps 147:9 Joca eläinden anda heidän ruocans/ ja Carnen pojille/ jotca händä rucoilewat.
Ps 147:10 Ei hän racasta wäkewitä hewoisita/ eikä hänelle kelpa miehen sääriluut.
Ps 147:11 HERralle kelpa ne jotca händä pelkäwät/ ja jotca hänen laupiuteens uscaldawat.
Ps 147:12 YListä Jerusalem HERra/ kijtä Zion sinun Jumalatas.
Ps 147:13 Sillä hän wahwista sinun porttis salwat/ ja siuna sinusa sinun lapses.
Ps 147:14 Hän saatta rauhan sinun ärijs/ ja rawidze sinua parahilla nisuilla.
Ps 147:15 Hän lähettä puhens maan päälle/ hänen sanans nopiasti juoxe.
Ps 147:16 Hän anda lumen nijncuin willan/ hän hajotta härmän nijncuin tuhwan.
Ps 147:17 Hän heittä rakens nijncuin palat/ cuca hänen packaisens edes kestä ?
Ps 147:18 Hän sano/ nijn se sula/ hän anda tuulens puhalda/ nijn se suojene.
Ps 147:19 Hän ilmoitta Jacobille hänen sanans/ ja Israelille hänen tapans ja oikeudens.
Ps 147:20 Ei hän näin tehnyt kellengän pacanalle/ eikä he tiedä hänen oikeuttans/ Halleluja.

Vers. 17. Packaisens ) hän teke sencaltaisen talwen ja packaisen/ että täyty walkiata pitä/ muutoin ei mitän auttais.