Psaltari .

CXXVIII. Psalmi .

 

LAT. CXXVII. Opetus ja lohdutus Jumalisille awio puolisoille/ mitä hywä heidän on toiwomist Jumalalda/ nimittäin/ onne ja menestyst caikisa heidän aicoimisisans/ v. 1.
onnellista awioskäskyä ja terweitä lapsia/ v. 3.
Jumalan siunausta ja Isän maan menestystä/ v. 4.
monda sikiätä/ rauha ja lewollisutta hallituswiras/ v. 5.

 

Ps 128:1 Weisu corkeimmas Chuoris. AUtuas on se cuin HERra pelkä/ ja hänen teilläns waelda.
Ps 128:2 Sinä elätät sinua kättes töistä/ autuas sinä olet/ ja sinulle käy hywästi.
Ps 128:3 Sinun emändäs on nijncuin hedelmällinen wijnapuu/ sinun huones louckaita ymbäri/ sinun lapses nijncuin öljyn wesat/ sinun pöytäs ymbärillä.
Ps 128:4 Cadzos/ näin se mies siunatan/ joca HERra pelkä.
Ps 128:5 HERra siuna sinua Zionista/ ettäs näet Jerusalemin onnen/ caickena sinun elinaicanas.
Ps 128:6 Ja saat nähdä sinun lastes lapset/ ja rauhan Israelis.