Psaltari .

LV. Psalmi .

 

LAT. LIV. ON RucousPsalmi/ josa Christuxest puhutan/ ja on waikia ja surullinen walitus sijtä suurest wiheljäisydest ja waarast/ josa hän oli/ v. 2.
walitta myös hänen pilckajans ja waiwajans wäkiwalda/ v. 10.
erinomaisest/ pettäjäns Judan/ v. 14.
rucoile/ että caicki nämät saisit Jumalalda heidän ansaitun rangaistuxens/ v. 15.
toiwoden/ että Jumala händä pelasta/ v. 16.
ja cadotta jumalattomat/ v. 23.

 

Ps 55:1 Dawidin opetus edelläweisattapa/ candeleilla.
Ps 55:2 JUmala cuule minun rucouxen/ ja älä peitä sinuas minun rucouxeni edestä.
Ps 55:3 Ota minusta waari ja cuuldele minua/ että minä surkiast walitan rucouxisani/ ja pargun.
Ps 55:4 Että wihollinen nijn huuta/ ja jumalatoin ahdista: sillä he tahtowat minua wahingoitta/ ja owat minulle sangen wihaiset.
Ps 55:5 Minun sydämen wapise minusa/ ja cuoleman pelco tule minulle.
Ps 55:6 Pelco ja wapistus tulit minun päälleni/ ja cauhistus sattui minuun.
Ps 55:7 Minä sanoin: josca minulla olisit sijwet nijncuin mettisellä/ että minä lennäisin/ ja joscus lewäisin.
Ps 55:8 Cadzo/ nijn minä cauwas pakenisin/ ja olisin corwesa. Sela.
Ps 55:9 Minä riennäisin/ että minä pääsisin sijtä tuulen puuscasta ja tuulispäästä.
Ps 55:10 Secoita HERra ja turmele heidän kielens: sillä minä näen wääryden ja rijdan Caupungisa.
Ps 55:11 Ne käywät päiwällä ja yöllä ymbäri heidän muurins/ sijnä on waiwa ja työ.
Ps 55:12 Wäärys siellä hallidze/ walhe ja petos ei luowu heidän polguildans.
Ps 55:13 Jos minun wihollisen häwäisis minua/ kyllä minä sitä kärsisin/ ja jos minun cadehtian minua äikistelis/ nijn minä lymyisin hänen edestäns.
Ps 55:14 Waan nyt sinä olet minun cumpanin/ minun haldian/ ja minun tuttawan.
Ps 55:15 Me cuin ystäwälisest toinen toisemme cansa olim keskenäm/ me waelsim ynnä Jumalan huonesa.
Ps 55:16 Riendäkön cuolema heidän päällens/ ja mengän eläwänä alas helwettijn/ sillä sula pahus on heidän joucosans.
Ps 55:17 Mutta minä huudan Jumalata/ ja HERra autta minua.
Ps 55:18 Ehtona/ amulla ja puolipäiwänä minä walitan ja itken/ ja nijn hän cuule minun äneni.
Ps 55:19 Hän lunasta minun sieluni nijstä jotca sotiwat minua wastan/ ja saatta hänelle rauhan/ waicka minulla on monda wihollista.
Ps 55:20 Jumala sitä cuulcon ja heitä nöyryttäkön/ joca alati pysy. Sela. Sillä ei he paranna heitäns/ eikä pelkä Jumalata.
Ps 55:21 He laskewat kätens hänen rauhallistens päälle/ ja rijwawat hänen lijttons.
Ps 55:22 Heidän suuns on liuckambi cuin woi/ ja pitäwät cuitengin sodan mielesäns/ heidän sanans owat silemmät cuin öljy/ ja owat cuitengin paljat miecat.
Ps 55:23 Heitä sinun surus HERran päälle/ hän sinust murhetti/ ja ei hän salli wanhurscan olla culkiana ijancaickisest.
Ps 55:24 Mutta sinä Jumala syöxät heitä sijhen sywään cuoppaan/ murhamiehet ja pettäjät ei tule puoli ikääns/ waan minä toiwon sinuun.

Vers. 11. Waiwa ja työ ) se on/ caicki pahus/ jolla he idzens ja muita waiwawat.
v. 24. Puoli ikääns ) Mitä he tekewät ja aicoiwat/ heidän elämätäns pitäxens ja pidetäxens.