Psaltari .

LXXIV. Psalmi.

 

LAT. LXXIII. RUcous/ josa Jumalan seuracunda ennustain hartast rucoile/ ettei Jumala salleis händä nijn surkiast häwitettä/ v. 1.
walitta hätäns/ wiheljäisyttäns ja wihollistens suurta julmutta/ v. 3.
muistutta HERralle hänen suuret ihmens ja lijttons/ cuin hän muinen Canssallens ja heidän Isillens tehnyt oli/ v. 12.
ja rucoile ettei hän hyljätäis/ waan autetaisin/ v. 22.

 

Ps 74:1 Assaphin opetus. JUmala mixis meitä nijn ratki poissyöxät ? ja olet nijn hirmuisesta wihainen sinun laituimes lambaille.
Ps 74:2 Muista seuracundas/ jongas wanhast omistit/ ja sinulles perimisexi lunastanut olet/ Zionin wuorta/ josas asut.
Ps 74:3 Talla heitä jalgoillas/ ja sysä juuri pohjaan/ wihollinen on raiscannut caicki Pyhäs.
Ps 74:4 Sinun wihollises kiljuwat sinun huoneisas/ ja asettawat epäjumalans nijhin.
Ps 74:5 Kirwet näkywät wälckywän ylhällä/ nijncuin medzäs hacataisin.
Ps 74:6 Ja hackawat ricki caicki hänen snickarin caunistuxens/ sekä keihäillä että kirweillä.
Ps 74:7 He polttawat sinun Pyhäs/ ja rijwawat sinun nimes asuinsian pohjan asti.
Ps 74:8 He puhuwat sydämisäns: radelcam heitä ynnä/ he polttawat caicki Jumalan huonet maalla.
Ps 74:9 Em me näe meidän ihmeitäm/ eikä sillen yxikän Propheta saarna/ ei kengän opettaja meitä opeta.
Ps 74:10 Jumala/ cuinga cauwan wihollinen häwäise/ ja wainollinen sinun nimes ratki nijn pilcka ?
Ps 74:11 Mixis käännät pois sinun kätes ? ja oikian kätes nijn ratki sinun powestas ?
Ps 74:12 Mutta Jumala on wanhasta minun Cuningan/ joca awut caicki matcan saatta maan päällä.
Ps 74:13 Sinä hajotat meren woimallas/ ja sinä murennat Drakein päät wesisä.
Ps 74:14 Sinä musersit walascalain päät/ ja annat ne Canssalle ruaxi medzän corwesa.
Ps 74:15 Sinä cuohutat lähtet ja wirrat/ sinä cuiwat wäkewät cosket.
Ps 74:16 Päiwä ja yö owat sinun/ sinä rakennat Auringon ja tähdet määrätyn juoxuns pitämän.
Ps 74:17 Sinä sowitit jocaidzen maan rajat/ sinä teet suwen ja talwen.
Ps 74:18 Nijn muista sijs että wihollinen häwäise HERra/ ja hullu Canssa laittawat sinun nimes.
Ps 74:19 Älä sijs anna pedolle mettises sielua/ ja älä nijn ratki unohda sinun köyhiä eläimitäs.
Ps 74:20 Muista lijtto: sillä maa on jocapaicas surkiast häwitetty/ ja huonet owat täynnä wääryttä.
Ps 74:21 Älä anna huonon mennä pois häpiällä: sillä köyhät ja radolliset kijttäwät sinun nimes.
Ps 74:22 Nouse Jumala ja aja asias/ muista nijtä häwäistyxiä/ jotca sinulle jocapäiwä hulluilda tapahtuwat.
Ps 74:23 Älä unohda wihollistes parcuja/ sinun wainollistes meteli tule aina suuremmaxi.

Vers. 4. Huoneisas ) se on/ heidän Schouluisans ja cocouxisans/ joisa Jumalan sana opetettin. ( epäjumalans ) nijncuin Chalderit teit ja sijtte Antiochus.
v. 11. Powestas ) se on/ templist/ johon Jumala cocois/ ja siellä opetti hänen Canssans/ nijncuin äiti canda lastans ja imettä händä.
v. 13. Drakein ) se on/ tyrannit/ nijncuin Pharao/ ja hänen Ruhtinans : ja myös walascalat.
v. 15. Cuohutat ) se on/ Jumala rakenda maat ja Caupungit/ hän ne myös cukista jällens.