Psaltari .

CXXII. Psalmi .

 

LAT. CXXI. KIitos/ josa Dawid iloidze sangen suurest/ että hän pääsis Jumalan palweluxeen muiden jumalisten cansa/ v. 1.
ylistä Jerusalemin Caupungita/ joca sijhen Jumalalda walittu ja rakettu on/ v. 3.
neuwo ahkerast rucoileman Jerusalemin menestyxen edest/ v. 6.
että muutkin tästä callista tawarasta osallisexi tulisit/ v. 8.

 

Ps 122:1 Dawidin weisu corkeimmas. Chuoris. MInä iloidzen nijstä cuin minulle sanotut owat/ että me menem HERran huoneseen.
Ps 122:2 Ja että meidän jalcam pitä seisoman/ sinun porteisas Jerusalem.
Ps 122:3 Jerusalem on rakettu Caupungixi/ johonga on tuleminen cocon.
Ps 122:4 Että sucucunnat astuisit sinne ylös/ nimittäin/ HERran sucucunda/ saarnaman Israelin Canssalle/ ja kijttämän HERran nime.
Ps 122:5 Sillä siellä owat istuimet raketut duomitta/ Dawidin huonen istuimet.
Ps 122:6 Toiwottacat Jerusalemille onne/ he menestykön jotca sinua racastawat.
Ps 122:7 Rauha olcon sinun muureis sisällä/ ja onni sinun huoneisas.
Ps 122:8 Minun weljeini ja ystäwäini tähden/ minä toiwotan sinulle rauha.
Ps 122:9 Meidän HERram Jumalam huonen tähden/ edzin minä sinun parastas.

Vers. 1. HERran huoneseen ) Josa Jumalan sana opetetan ja cuullan/ ja se on Jumalan huone/ josta iloidzeman pitä.
v. 8. Rauha ) se on/ ettäs menestyisit.