Psaltari .

LXXIII. Psalmi.

 

LAT. LXXII. Täsä Psalmis on opetus ja lohdutus yhteistä pahennusta wastan/ joca jumalisia paljon waiwa ja ahdista täsä mailmasa/ nimittäin/ että jumalattomille ja pahoille caicki menestywät/ waan jumalisille tapahtu sitä wastan/ v. 1.
mutta wijmein leicki käändy : sillä jumalattomat pitä huckuman ja saaman lopun cauhistuxella/ v. 17.
mutta HERra on hywäin lohdutus ja osa/ v. 23.

Ps 73:1 Assaphin Psalmi. TOtta on Jumala Israelille hywä/ nijlle jotca puhtat sydämest owat.
Ps 73:2 Mutta minä olin pian jalgoillani horjunut/ minun askeleni olisit lähes liucastunet.
Ps 73:3 Sillä minä närkästyin öyckäristä/ että minä näin jumalattomat menestywän.
Ps 73:4 Sillä ei he ole misän cuoleman hädäs/ waan he owat wahwana/ ja heidän woimans pysy wahwana.
Ps 73:5 Ei he ole wastoinkäymises nijncuin muut ihmiset/ ja ei waiwata nijncuin muita ihmisiä.
Ps 73:6 Sentähden on heidän ylpeydens callis/ ja heidän wäkiwaldans täyty hywäxi työxi cudzutta.
Ps 73:7 He paisuwat caswoilda nijncuin lihawa wadza/ he tekewät mitä ainoastans heille kelpa.
Ps 73:8 Caickia he cadzowat ylön/ ja sijtte pahasti puhuwat/ ja puhuwat ja laittawat ylpiäst.
Ps 73:9 Mitä he puhuwat sen täyty olla taiwasta puhuttu/ mitä he sanowat/ sen täyty maan päällä kelwata.
Ps 73:10 Sentähden noudatta heitä yhteinen Canssa/ ja coconduwat heidän tygöns nijncuin wedet.
Ps 73:11 Ja sanowat: mitä Jumalan pidäis heitä kysymän ? mitä pidäis corkeimman heistä lucua pitämän ?
Ps 73:12 Cadzo/ ne owat jumalattomat/ he owat onnelliset mailmasa/ ja ricastuwat.
Ps 73:13 Pidäiskö sijs sen turhan oleman/ että minun sydämen nuhdetoinna elä/ ja minä pesen wiattomudes minun käteni ?
Ps 73:14 Ja ruoskitan jocapäiwä/ ja minun rangaistuxen on joca amulla käsis ?
Ps 73:15 Minä olisin lähes nijn sanonut cuin hekin/ mutta cadzo/ nijn minä olisin duominnut caicki sinun lapses/ jotca ikänäns ollet owat.
Ps 73:16 Minä ajattelin sitä tutkia/ mutta se oli minulle ylön rascas.
Ps 73:17 Sijhenasti cuin minä menin Jumalan Pyhään/ ja astaitzisin heidän loppuns.
Ps 73:18 Mutta sinä asetit heitä liuckalle/ ja syöxit heitä pohjaan.
Ps 73:19 Cuinga he nijn pian huckuwat/ he huckuwat ja saawat cauhian lopun.
Ps 73:20 Nijncuin uni cosca jocu herä/ nijnpäs HERra teet heidän cuwans Caupungis ylöncadzotuxi.
Ps 73:21 Waan se carwastele minun sydämesäni/ ja se pistä minun munascuitani.
Ps 73:22 Että minun pitä tyhmän oleman/ ja ei mitän tietämän/ ja minun täyty olla nijncuin naudan sinun edesäs.
Ps 73:23 Cuitengin minä pysyn alati sinun tykönäs: sillä sinä pidät minun oikiasta kädestäni.
Ps 73:24 Sinä talutat minua neuwollas/ ja corjat minua wijmein cunnialla.
Ps 73:25 Cuin sinä ainoastans minulla olisit/ nijn en minä ensingän sijtte taiwasta eli maasta tottelis.
Ps 73:26 Waicka wielä minun ruumin ja sielun waipuis/ nijn sinä Jumala cuitengin olet aina minun sydämeni uscallus/ ja minun osan.
Ps 73:27 Sillä cadzo/ jotca sinusta heitäns erittäwät/ ne huckuwat/ sinä cadotat caicki/ jotca sinua wastan huorin tekewät.
Ps 73:28 Mutta se on minun ilon/ että minä idzeni Jumalaan pidän/ ja panen minun toiwoni HERran HERran päälle/ mainidzeman cuinga sinä sen teet.

Vers. 1. Puhtat sydämest ) Joca turwa Jumalan puhtaseen ja selkiän sanaan.
v. 7. Paisuwat ) se on/ he owat lihawat/ se on/ äwerjät/ woimalliset ja suuresa cunniasa.
v. 17. Pyhään ) se on/ josa Jumalan sana cuullan/ ja sencaltaisia asioita opetetan.