Psaltari .

IV. Psalmi .

 

RUcousPsalmi/ josa Dawid rucoile Jumalalda apua capinan nostaita wastan/ v. 2.
nuhtele heitä/ ja neuwo mieldäns malttaman/ v. 3.
opetta ettei yldäkylläisys ole paras cappale/ waan Jumalan laupius/ ystäwys ja armo/ v. 7.
joihin hän idzens turwallisest luotta/ v. 9.

 

Ps 4:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa/ candeleilla.
Ps 4:2 RUcoillesani/ cuule minua minun wanhurscaudeni Jumala/ joca minua lohdutat ahdistuxesani/ ole minulle armollinen/ ja cuule minun rucouxen.
Ps 4:3 Te pääruhtinat/ cuinga cauwan pitä minun cunniani pilcattaman ? mixi te racastatte turhutta/ ja kysyttä walhetta ? Sela.
Ps 4:4 Nijn tundecat että HERra wie hänen pyhäns ihmellisest/ HERra cuule/ cosca minä händä rucoilen.
Ps 4:5 Jos te wihastutte/ älkät syndiä tehkö/ puhucat sydämisän/ teidän wuoteisan/ ja odottacat. Sela.
Ps 4:6 Uhratcat wanhurscautta/ ja toiwocat HERran päälle.
Ps 4:7 Moni sano: cuinga se meille osotais mikä hywä on ? mutta nosta sinä HERra meidän päällem sinun caswos paiste.
Ps 4:8 Sinä ilahutat minun sydämeni/ ehkä muilla on wijna ja jywiä kyllä.
Ps 4:9 Minä macan ja lewän juuri rauhasa: sillä sinä HERra yxinäns autat minua turwas asuman.

Vers. 1. Edelläweisattapa ) Nijncuin Cantor eli Pappi versyn taicka Epistolan edellä weisa/ ja Chuori weisa sijtte Responsoriumin/ Halelujan eli Amenin.
v. 3. Cunniani ) se on/ minun Psalmin eli opetuxeni/ jolla minä Jumalata cunnioitan. Eph. 4:26.
v. 5. Wihastutte ) se on/ jos jocu saatta teidän mielen carwaxi.
v. 7. Paiste ) On suloinen ja armollinen cadzando.