Psaltari .

LXXIX. Psalmi.

 

LAT. LXXVIII. ON RucousPsalmi/ josa Jumalan seuracunda/ tyranneilda ja wainollisildans sorttu/ ja nijncuin Jumalalda hyljätty/ walitta wiheljäisyttäns/ ja rucoile hartast/ että Jumala händä suojelis/ ja hänen wihollisens peräti hucutais/ v. 1.
lupa tämän hywän tegon edest olla kijtollinen/ ja ylistä hänen hywä tecoans/ v. 11.

 

Ps 79:1 Assaphin Psalmi. HERra/ pacanat owat pericundaas carannet/ he owat saastuttanet sinun pyhän Templis/ ja Jerusalemista kiwiraunion tehnet.
Ps 79:2 He annoit palwelias ruumit linnuille taiwan alla ruaxi/ ja sinun pyhäis lihat maan pedoille.
Ps 79:3 He wuodatit heidän werens nijncuin weden Jerusalemin ymbärille/ ja ei kengän haudannut.
Ps 79:4 Me olemma meidän läsnä asuwaisillem nauroxi tullet/ häwäistyxexi ja pilcaxi nijlle jotca meidän ymbärilläm owat.
Ps 79:5 HERra cuinga cauwan sinä nijn wihainen olet ? ja annat sinun kijwauxes nijncuin tulen pala ?
Ps 79:6 Wuodata hirmuisudes pacanain päälle/ jotca ei sinua tunne/ ja nijden waldacundain päälle/ jota ei sinun nimes rucoile.
Ps 79:7 Sillä he owat Jacobin syönet/ ja hänen huonens häwittänet.
Ps 79:8 Älä muistele meidän endisiä pahoja tecojam/ armada pian meidän päällem: sillä me olemma sangen köyhäxi tullet.
Ps 79:9 Auta sinä meitä Jumala meidän auttajam/ sinun nimes cunnian tähden/ pelasta meitä/ ja anna meillen synnit andexi sinun nimes tähden.
Ps 79:10 Mixis sallit pacanain sanoa: cusa on nyt heidän Jumalans ? ilmoitettacan pacanain seas/ meidän silmäim edes sinun palweljas weren costo/ joca wuodatettu on.
Ps 79:11 Anna etees tulla fangein huocauxet/ sinun suuren käsiwartes cautta/ corja cuoleman lapset.
Ps 79:12 Ja costa meidän läsnä asuwaisillem seidzemen kerroin heidän pilckans heidän helmaans/ jolla he sinua HERra pilcannet owat.
Ps 79:13 Mutta me sinun Canssas/ ja sinun wehmas lauma kijtäm sinua ijancaickisest/ ja julistam sinun kijtostas loppumata.

Vers. 1. Tämä Psalmi sopi 74. Psalmin cansa/ nimittäin/ että Jumala warjelis Jerusalemin ja hänen Canssans ymbäriasuwaisist wihollisist.
v. 11. Cuoleman lapset ) Joita jocapäiwä tahdotan tappa ja häwittä.