Psaltari .

CVII. Psalmi .

 

LAT. CVI. NEuwo nijtä jotca owat hädäsä/ nijncuin köyhydes/ wiheljäisydes/ v. 1.
fangiudes/ v. 10.
taudis/ v. 17.
myrskys merellä/ v. 23.
jotca waiwatan callilla ajalla/ v. 33.
sodalla/ ja wäkiwallalla/ v. 39.
rucoileman HERra hädäsäns/ ja saaman awun tuscasa/ jonga edest heidän pitä händä kijttämän ja ylistämän ijancaickisest.

 

Ps 107:1 KIittäkät HERra: sillä hän on hywä/ ja hänen laupiudens pysy ijancaickisest.
Ps 107:2 Sanocat te/ jotca oletta HERran cautta lunastetut/ jotca hän on tuscasta wapahtanut.
Ps 107:3 Ja jotca hän on maacunnasta coonnut/ idästä ia lännestä/ pohjaisesta ja etelästä.
Ps 107:4 Jotca exyxis waelsit corwesa umbi tietä/ ja ei löytänet Caupungita asuaxens.
Ps 107:5 Nälkäiset ja janowaiset/ ja heidän sieluns waipui.
Ps 107:6 Ja he huusit HERra heidän tuskisans/ ja hän pelasti heitä heidän hädistäns.
Ps 107:7 Ja wei heitä oikiata tietä/ että he menit asuin Caupungijn.
Ps 107:8 Kijttäkän he sijs HERra hänen laupiudens edestä/ ja hänen ihmeittens tähden/ jotca hän ihmisten lasten cohtan teke.
Ps 107:9 Että hän rawidze janowaisen sielun/ ja täyttä isowaisen sielun hywydellä.
Ps 107:10 JOtca istuwat pimeis ja cuoleman warjos/ fangitut ahdistuxes ja raudasa.
Ps 107:11 Että he olit Jumalan käskyä wastan cowacorwaiset/ ja olit häwäisnet ylimmäisen Lain.
Ps 107:12 Sentähden täyty heidän sydämens onnettomudella waiwatta/ nijn että he langeisit/ ja ei kengän heitä auttanut.
Ps 107:13 Ja he huusit HERra heidän tuskisans/ ja hän autti heitä heidän hädistäns.
Ps 107:14 Ja wei heitä pimeydest ulos ja cuoleman warjosta/ ja särki heidän sitens.
Ps 107:15 Kijttäkän he sijs HERra hänen laupiudens edestä/ ja hänen ihmeittens tähden/ jotca hän ihmisten lasten cohtan teke.
Ps 107:16 Että hän särke waskiportit/ ja ricko raudaiset salwat.
Ps 107:17 HUllut jotca rangaistin heidän ylidzekäymisens tähden/ ja heidän syndeins tähden.
Ps 107:18 Että heidän sieluns ilgotti caicke ruoca/ ja sait cuolintautins.
Ps 107:19 Ja he huusit HERra heidän tuskisans/ ja hän autti heitä heidän hädistäns.
Ps 107:20 Hän lähetti sanans ja paransi heitä/ ja peasti heitä/ ettei he cuollet.
Ps 107:21 Kijttäkän he sijs HERra hänen laupiudens edest/ ja hänen ihmeittens tähden/ jotca hän ihmisten lasten cohtan teke.
Ps 107:22 Ja uhratcan kijtosuhri/ ja luetelcan hänen tecons ilolla.
Ps 107:23 JOtca haaxilla meres waeldawat/ ja asians toimittawat suurilla wesillä.
Ps 107:24 He owat tundenet HERran tegot/ ja hänen ihmeitäns sywydes.
Ps 107:25 Cuin hän sanoi/ ja paisutti suuren ilman/ joca allot nosti.
Ps 107:26 Nijn he menit ylös taiwasta cohden/ ja menit sywyten asti/ että heidän sieluns ahdistuxest epäili.
Ps 107:27 Että he horjuit ja hoipertelit nijncuin juopunet/ ja ei sillen neuwo tietänet.
Ps 107:28 Ja he huusit HERra heidän tuskisans/ ja hän autti heitä heidän hädistäns.
Ps 107:29 Ja hän hillidzi cowan ilman/ että allot heitäns asetit.
Ps 107:30 Ja he tulit iloisexi/ että tyweni/ ja hän wei heitä satamaan heidän mielens jälken.
Ps 107:31 Kijttäkän he sijs HERra hänen laupiudens edest/ ja hänen ihmeittens tähden/ jotca hän ihmisten lasten cohtan teke.
Ps 107:32 Ja ylistäkän händä Canssain seuracunnisa/ ja kijttäkän händä wanhimbain seas.
Ps 107:33 JOiden ojat cuiwit/ lähtet wuotamasta lackaisit.
Ps 107:34 Ettei hedelmällinen maa mitän candanut/ heidän pahudens tähden/ jotca sijnä asuit.
Ps 107:35 Ja se cuin cuiwa oli/ sen hän taas wetisexi teki/ ja cuiwan maan wesilähteixi.
Ps 107:36 Ja asetti sinne isowaiset/ walmistaman sijhen Caupungita/ josa he asuisit.
Ps 107:37 Ja pellot kylwäisit/ ja wijnapuita istutaisit/ ja wuosittain hedelmän saisit.
Ps 107:38 Ja hän siunais heitä/ enändämän sangen heitäns/ ja andoi heille paljo carja.
Ps 107:39 JOtca alaspainetut ja sortut olit pahoilda/ jotca heitä waatinet ja waiwannet olit.
Ps 107:40 Cosca ylöncadze päämiesten päälle wuodatettu oli/ ja caicki maa exyxis ja autiana oli.
Ps 107:41 Ja hän warjeli köyhä radollisudesta/ ja enänsi hänen sucuns nijncuin lauman.
Ps 107:42 Näitä wanhurscat näkewät ja iloidzewat/ ja jocainen paha suu pitä tukittaman.
Ps 107:43 Cuca on taitawa/ ja näitä kätke ? nijn he astaidzewat cuinga monet hywät tegot HERra osotta.

Vers. 4. Ensimäiset owat köyhät ja wiheljäiset/ joilla ei ole coto eli cartanota/ ja ei tiedä mitä heidän tekemän pitä.
v. 10. Toiset owat/ jotca pahan tecons tähden fangeuxella waiwatan/ ja Jumalan awulla pelastetan.
v. 17. Colmannet owat tyhmät/ se on/ jotca ei pelkä Jumalata/ ja synnisä eläwät/ sairaudella widzatan/ ja tulewat terwexi/ ja ei cuole.
v. 23. Neljännet owat/ jotca meren hädäsä tulewat autetuxi.
v. 33. Wijdennet/ jotca wahingollisella ilmalla waiwatan/ ja saawat saten ja hedelmän jällens.
v. 39. Cuudennet owat/ jotca tylyillä ja metelillä widzatan/ ja rauhan ja sowinnon saawat jällens.
v. 43. kätke ) ajattele ja teke sitä.