Psaltari .

CXVI. Psalmi .

 

LAT. CIV. JAlo kijtos/ josa Propheta kijttä Jumalata/ joca cuuli hänen rucouxens/ v. 1.
ja autti händä suuresta hädästä/ ja helwetin ahdistuxesta/ v. 3.
ja että hän toisinans wijpy awun cansa/ pitä meidän HERran calckia kärsimisellä juoman/ v. 10.
ja maxaman HERralle meidän lupauxem ja uhraman hänelle kijtosta/ v. 14.

 

Ps 116:1 SItä minä racastan/ että HERra cuuldele minun rucouxeni änen.
Ps 116:2 Että hän corwans callista minun puoleeni/ sentähden minä rucoilen händä elinaicanani.
Ps 116:3 Cuoleman paulat owat minun pijrittänet/ ja helwetin ahdistuxet owat minun löytänet/ minä tulin waiwaan ja tuscaan.
Ps 116:4 Mutta minä rucoilin HERran nime/ o HERra pelasta minun sielun.
Ps 116:5 HERra on armollinen ja oikia/ ja meidän Jumalam on laupias.
Ps 116:6 HERra hän kätke yxikertaiset/ cuin minä macaisin alla/ nijn hän minua autti.
Ps 116:7 Ole nyt taas rauhas minun sielun: sillä HERra teke hywästi sinulle.
Ps 116:8 Sillä sinä olet minun sieluni rewäisnyt pois cuolemast/ minun silmäni kyynelistä/ minun jalcani combastuxesta.
Ps 116:9 Minä waellan HERran edes/ eläwitten maasa. LAT. CXV.
Ps 116:10 MInä uscon/ sentähden minä puhun/ mutta minä sangen waiwatan.
Ps 116:11 Minä sanoin hämmästyxesäni/ caicki ihmiset owat walehteliat.
Ps 116:12 Cuinga minä maxan HERralle caicki hänen hywät tecons/ jotca hän minulle teki ?
Ps 116:13 Minä otan sen autualisen calkin/ ja saarnan HERran nimen.
Ps 116:14 Minä maxan lupauxeni HERralle/ caiken hänen Canssans edesä.
Ps 116:15 Hänen pyhäins cuolema on callis HERran edesä.
Ps 116:16 O HERra minä olen sinun palwelias/ sinun pijcas poica/ sinä olet minun siteni rewäisnyt ricki.
Ps 116:17 Minä uhran sinulle kijtosta/ ja HERran nime saarnan.
Ps 116:18 Minä maxan HERralle lupauxeni/ caiken hänen Canssans edesä.
Ps 116:19 HERran huonen esicartanoisa/ keskellä sinua Jerusalem. Halleluja.

Vers. 11. Walehteliat ) se on/ ei pidä yhtengän ihmiseen luotettaman/ ei hän cuitengan wijmein taida autta/ waan täyty puuttua.