Psaltari .

XLIII. Psalmi .

 

LAT. XLII. RUcous/ joca endisen Psalmin cansa sopi yhteen sanoisa ja ymmärryxesä/ josa Dawid ano Jumalan apua wieckaita ihmisiä wastan/ nijn myös Jumalan wiha ja hänen hämmästynyttä omatundons wastan/ v. 1.
rucoile että Jumala johdatais händä seuracundaans jällens/ v. 3.
nijn hän sijtä händä ylistä ja kijttä/ v. 5.

 

Ps 43:1 DUomidze minua Jumala/ ja ratcaise minun asian/ armotoinda Canssa wastan/ ja päästä minua wääristä ja cawaloista ihmisistä.
Ps 43:2 Sillä sinä olet minun wäkewydeni Jumala/ mixis syöxät minun pois ? mixis minun annat murehisani käydä/ cosca wihollinen minua ahdista ?
Ps 43:3 Lähetä walkeudes ja totudes minua saattaman/ ja tuoman sinun pyhän wuores tygö/ ja sinun asumises tygö.
Ps 43:4 Ja minä käwisin Jumalan Altarin tygö/ sen Jumalan tygö joca minun ilon ja riemun on/ ja sinua Jumala Candelisa kijttäisin/ minun Jumalan.
Ps 43:5 Mitäs murhedit minun sielun/ ja olet minusa nijn lewotoin ? turwa Jumalaan: sillä minä wielä nytkin händä kijtän/ että hän on minun caswoni apu/ ja minun Jumalan.