Psaltari .

XLIV. Psalmi .

 

LAT. XLIII. HArras rucous/ josa caicki pyhät/ erinomaisest Udes Testamendis/ juttelewat Jumalan suurista tegoista/ cuin hän on Isille tehnyt/ ja rucoilewat heitäns myös nijn auttaman ja suojeleman/ v. 2.
juttelewat sijtä suurest tuscast/ joca heille tullut on/ ja wihollisten häwäistyxest/ jotca heitä caicki sangen suurest rasittawat/ v. 10.
joisa he cuitengin owat turwannet Jumalaan/ ja ei mihingän luwattomaan cappalesen/ v. 18.
Seuracunnan wainomisen oikia syy on Christillisen uscon tunnustus/ v. 21.

 

Ps 44:1 Corahn lasten opetus edelläweisattapa.
Ps 44:2 JUmala/ me olema corwillam cuullet/ meidän Isäm owat meille luetellet/ mitäs heidän aicanans ja muinen tehnyt olet.
Ps 44:3 Sinä olet ajanut pacanat pois kädelläs/ mutta nijtä sinä olet istuttanut jällens/ sinä olet Canssat cadottanut/ mutta nijtä sinä olet lewittänyt.
Ps 44:4 Sillä ei he ole miecallans sitä maata omistanet/ ja heidän käsiwartens ei auttanut heitä/ waan sinun oikia kätes/ sinun käsiwartes/ ja sinun caswos walkeus/ sillä sinä mielistyit heihin.
Ps 44:5 Jumala sinä olet minun Cuningan/ joca apua Jacobille lupat.
Ps 44:6 Sinun cauttas me wihollisem paiscam maahan/ sinun nimesäs me tallam meidän wastamcarcajat.
Ps 44:7 Sillä en minä luota minun joudzeeni/ ja minun mieckan ei auta minua.
Ps 44:8 Mutta sinä autat meitä meidän wihollisistam/ ja saatat nijtä häpiään/ jotca meitä wihawat.
Ps 44:9 Jumalasta me kerscam jocapäiwä/ ja kijtäm sinun nimes ijancaickisest. Sela.
Ps 44:10 Mixis nyt sysät meitä pois/ ja häwäiset meitä/ ja et lähde meidän jouckom cansa ?
Ps 44:11 Sinä palautat meitä wihollistem edesä/ että ne raatelisit meitä/ jotca wihawat meitä.
Ps 44:12 Sinä annat meitä syötä nijncuin lambaita/ ja hajotat meitä pacanain secaan.
Ps 44:13 Sinä myit Canssas ilman hinnata/ ja et mitän sijtä ottanut.
Ps 44:14 Sinä panet meitä häpiäxi meidän läsnäasuwaisillem/ pilcaxi ja nauroxi/ jotca meidän ymbärilläm owat.
Ps 44:15 Sinä teet meitä sananlascuxi pacanain seas/ ja että Canssat wäändelewät päätäns meidän tähtem.
Ps 44:16 Jocapäiwä on minun häwäistyxen minun edesäni/ ja minun caswon on täynäns häpiätä.
Ps 44:17 Että minun pitä pilckureita ja laittaita cuuleman/ ja wiholliset ja tylyt costajat näkemän.
Ps 44:18 Nämät caicki owat tullet meidän päällem/ ja en me sentähden ole sinua unhottanet/ engä sinun lijttos rickonet.
Ps 44:19 Ja ei meidän sydämen tacaperin mennyt/ eikä meidän käymisem poikennut sinun tiestäs.
Ps 44:20 Ettäs meitä nijn löit ricki Drakein seas/ ja meitä peität pimeydellä.
Ps 44:21 Jos me olisim meidän Jumalam nimen unhottanet/ ja meidän kätem nostanet wieralle Jumalalle.
Ps 44:22 Sen Jumala edzikän/ waan hän idze tietä meidän sydämen pohjan.
Ps 44:23 Sillä sinun tähtes surmatan me jocapäiwä/ ja luetan teuraxi tehtäwäxi lambaxi.
Ps 44:24 Herä HERra/ mixis macat ? walwo/ ja älä meitä sysä pois caiketickan.
Ps 44:25 Mixis peität caswos ? ja unhodat meidän radollisudem ja ahdistuxem.
Ps 44:26 Sillä meidän sielum on painettu alas maahan asti/ meidän wadzam rippu maasa.
Ps 44:27 Nouse/ auta meitä/ ja lunasta meitä sinun laupiudes tähden.

Vers. 20. Drakein ) se on/ tylyt ja tyrannit. Pimeydexi cudzutan onnettomus.
v. 23. Sinun tähtes ) Ei he meitä waino meidän tähtem/ waan sinun sanas tähden.