Psaltari .

CV. Psalmi .

 

LAT. CIV. KIittä Jumalata hänen hywydens ja laupiudens edestä Canssans cohtan/ erinomaisest/ mitä hän Abrahamille ja hänen sucucunnallens tehnyt on/ jotca hän on omaxens walinnut/ ihmellisest lijttons perän johdattanut/ suojellut ja warjellut moninaises waarasa/ sijhenasti että hän woimallisella kädellä wei heitä luwattuun maahan/ ja andoi sen heille asuaxens/ v. 1.
joca aina pitä herättämän/ palweleman ja cuuleman händä/ v. 45.

 

Ps 105:1 KIittäkät HERra/ ja saarnatcat hänen nimens/ julistacat hänen töitäns Canssoisa.
Ps 105:2 Weisatcat hänestä ja kijttäkät händä/ puhucat caikista hänen ihmeistäns.
Ps 105:3 Riemuitcat hänen pyhästä nimestäns/ iloitcan nijden sydämet/ jotca händä edziwät.
Ps 105:4 Kysykät HERra ja hänen woimans/ edzikät alati hänen caswons.
Ps 105:5 Muistacat hänen ihmellisiä töitäns/ jotca hän tehnyt on/ hänen ihmeitäns ja hänen sanans.
Ps 105:6 Te cuin oletta Abrahamin hänen palwelians siemen/ te Jacobin hänen walittuns lapset.
Ps 105:7 Hänbä on HERra meidän Jumalam/ hän duomidze caikesa mailmasa.
Ps 105:8 Hän muista hänen lijttons ijancaickisest/ sanans/ jonga hän on luwannut monelle tuhannelle sugulle.
Ps 105:9 Jonga hän teki Abrahamin cansa/ ja sen walan Isaachin cansa.
Ps 105:10 Ja sääsi sen Jacobille oikeudexi/ ja Israelille ijancaickisexi lijtoxi.
Ps 105:11 Ja sanoi: sinulle minä annan Canaan maan/ teidän perimisen arwan.
Ps 105:12 Cosca heitä wähä ja harwat olit/ ja muucalaiset hänesä.
Ps 105:13 Ja he waelsit Canssasta Canssaan/ ja waldacunnasta toiseen Canssaan.
Ps 105:14 Ei hän sallinut yhtän ihmistä heitä wahingoitta/ ja rangais Cuningatkin heidän tähtens.
Ps 105:15 Älkät ruwetco minun woideltuihin/ ja älkät tehkö paha minun Prophetailleni.
Ps 105:16 Ja hän cudzui näljän maan päälle/ ja wei caiken leiwän waran pois.
Ps 105:17 Hän lähetti miehen heidän eteens/ Joseph orjaxi myytin.
Ps 105:18 He ahdistit hänen jalcans jalcapuuhun/ hänen ruumins täydyi raudois maata.
Ps 105:19 Sijhenasti että hänen sanans tuli/ ja HERran puhe coetteli hänen.
Ps 105:20 Nijn lähetti Cuningas ja päästi hänen/ Canssain päämies käski hänen lasketta.
Ps 105:21 Ja asetti hänen huonens herraxi/ ja caiken tawarans haldiaxi.
Ps 105:22 Opettaman pääruhtinaillens oma tahtons/ ja wanhemmillens taito.
Ps 105:23 Ja Israel meni Egyptijn/ ja Jacob tuli muucalaisexi Hammin maalle.
Ps 105:24 Ja hän andoi Canssans sangen suurest caswa/ ja teki heitä wäkewemmäxi cuin heidän wihollisens.
Ps 105:25 Hän käänsi heidän sydämens wihaman hänen Canssans/ ja he tahdoit juonilla hänen palwelians paina alas.
Ps 105:26 Hän lähetti Mosexen hänen palwelians/ ja Aaronin/ jonga hän walidzi.
Ps 105:27 Ne teit hänen merckins heidän seasans/ ja hänen ihmens Hammin maalla.
Ps 105:28 Hän andoi pimeyden tulla/ ja sen pimeytti/ ja ei ollet he hänen sanoillens cuulemattomat.
Ps 105:29 Hän muutti heidän wetens werexi/ ja cuoletti heidän calans.
Ps 105:30 Heidän maans cuohutti hänestäns sammacoita/ heidän Cuningastens cammioisa.
Ps 105:31 Hän sanoi/ nijn turilat ja täit tulit heidän maans ärijn.
Ps 105:32 Hän andoi raket heille satexi/ tulen liekit heidän maallens.
Ps 105:33 Ja löi heidän wijnapuuns ja ficunapuuns/ ja hän särki puut heidän maans äris.
Ps 105:34 Hän sanoi/ nijn tulit parmat ja wapsaiset epälugut.
Ps 105:35 Ja he söit caicki ruohot heidän maaldans/ ja söit caiken heidän maans hedelmän.
Ps 105:36 Ja löi caicki esicoiset Egyptisä/ caicki heidän ensimäiset perillisens.
Ps 105:37 Ja hän wei heitä hopialla ja cullalla ulos/ ja ei ollut heidän sucucunnisans yxikän sairas.
Ps 105:38 Egypti iloidzi heidän lähtemisestäns/ sillä heidän pelcons oli tullut heidän päällens.
Ps 105:39 Hän lewitti pilwen werhoxi/ ja tulen yöllä heitä walistaman.
Ps 105:40 He anoit/ nijn andoi hän medzäcanat tulla/ ja hän rawidzi heitä taiwan leiwällä.
Ps 105:41 Hän awais callion/ nijn wesi wuoti sieldä/ että ojat juoxit cuiwaan erimaahan.
Ps 105:42 Sillä hän muisteli hänen pyhä sanans/ cuin hän Abrahamille hänen palweliallens puhunut oli.
Ps 105:43 Ja hän wei Canssans ilolla ulos/ ja hänen walittuns riemulla.
Ps 105:44 Ja andoi heille pacanain maan/ nijn että he Canssain hywydet omistit heillens.
Ps 105:45 Että he pidäisit hänen oikeuttans/ ja hänen Lakins kätkisit. Halleluja.