Psaltari .

LXXXIII. Psalmi .

 

LAT. LXXXII. JUmalan seuracunda suuresa ahdistuxesans pakene Jumalan tygö/ rucoile apua moninaisia wihollisians wastan/ joita hän täsä luettele/ v. 2.
ja nijncuin Cananerit muinen woitettin Barakilda/ ja Midianiterit Gideonilda/ nijn rucoile hän että hänen wainollisens nijn woitetaisin ja painetaisin alas/ v. 10.
että Jumalan caickiwaldiaisus ja cunnia pacanoittengin seas ilmoitettaisin/ v. 19.

 

Ps 83:1 Assaphin Psalmi ja weisu.
Ps 83:2 JUmala älä nijn ratki waickene/ ja älä caiketi nijn hiljainen ole/ Jumala älä sitä nijn kärsi.
Ps 83:3 Sillä cadzo/ sinun wihollises kiucuidzewat/ ja jotca sinua wihawat/ ylendäwät pääns.
Ps 83:4 He pitäwät cawaloita juonia sinun Canssas wastan/ ja pitäwät neuwo sinun salatuitas wastan.
Ps 83:5 Sanoden: tulcat/ häwittäkäm heitä/ nijn ettei he ensingän Canssa oliscan/ ettei Israelin nime sillä muistellais.
Ps 83:6 Sillä he owat pannet neuwons yhteen/ ja tehnet lijton sinua wastan.
Ps 83:7 Edomerein ja Ismaeliterein majat/ Moabiterein ja Hagariterein.
Ps 83:8 Gebaliterein/ Ammoniterein ja Amalechiterein/ Philisterit ja Tyron asuwaiset.
Ps 83:9 Assur on myös hänens heihin lijttänyt/ auttaman Lothin lapsia. Sela.
Ps 83:10 Tee nijlle nijncuin Midianitereille/ nijncuin Sisseralle/ nijncuin Jabinille Kisonin osan tykönä.
Ps 83:11 Jotca mestattin Endorin tykönä/ ja tulit logaxi maan päälle.
Ps 83:12 Tee heidän pääruhtinans nijncuin Oreb/ ja Seeb/ ja caicki heidän ylimmäisens nijncuin Sebah ja Salmuna.
Ps 83:13 Jotca sanowat: me omistam meillem Jumalan huonet.
Ps 83:14 Jumala tee heitä nijncuin tuulispää/ nijncuin corsi tuulen edesä.
Ps 83:15 Nijncuin culo joca medzän poltta/ ja nijncuin liecki joca mäet sytyttä.
Ps 83:16 Waino juuri nijn heitä tuulispäälläs/ ja hämmästytä heitä tuiscullas.
Ps 83:17 Täytä heidän caswons häpiällä/ että he sinun nimes edzisit.
Ps 83:18 Häwetkön ja hämmästykön ijancaickisest/ ja häpiään tulcon ja huckucon.
Ps 83:19 Nijn he saawat tuta että sinun nimes on ainoastans HERra/ ja ylimmäinen caikesa mailmasa.

Vers. 4. Salatuitas ) se on/ jotca uscosa eläwät/ mailmalda salatut/ nijn että he wääränä opettajana pidetän.