Psaltari .

LXV. Psalmi.

 

LAT. LXIV. ON jalo kijtos caickinaisten Jumalan hywäin tecoin edestä/ hengellisten : cuin on syndein andexisaaminen/ v. 2.
ruumillisten/ hywän menon ja pelastuxen edest monest pelgost/ v. 6.
erinomaisest/ että hän teke maan hedelmälisexi/ anda saten taiwast ja täyttä coco maan siunauxellans/ v. 10.

 

Ps 65:1 Dawidin Psalmi ja weisu/ edelläweisattapa.
Ps 65:2 Jumala sinua kijtetän Zionis hiljaisudes/ ja sinulle maxetan lupaus.
Ps 65:3 Sinä cuuldelet rucouxet/ sentähden tule caicki liha sinun tygös.
Ps 65:4 Meidän pahat tecom meitä cowin rascauttawat/ waan anna sinä meille synnit andexi.
Ps 65:5 Autuas on se jongas walidzet ja otat tygös/ asuman cartanoisas/ hänellä on runsas uscallus sinun huonestas ja pyhästä Templistäs.
Ps 65:6 Cuuldele meitä ihmellisest wanhurscaudesta/ Jumala meidän autuudem/ joca olet caickein turwa maan päällä/ ja caucana meresä.
Ps 65:7 Joca wuoret wahwistat awullas/ ja on hangittu woimalla.
Ps 65:8 Sinä cuin asetat meren pauhinan ja hänen aldoins pauhinan ja Canssain metelin.
Ps 65:9 Että ne hämmästyisit/ jotca nijsä maan ärisä asuwat/ sinun ihmeitäs/ sinä iloitat caicki lijckuwaiset/ amulla ja ehtona.
Ps 65:10 Sinä edziskelet maan ja liotat sen/ ja teet sen ylön rickaxi/ Jumalan wirta on wettä täynäns/ sinä caswatat heidän jywäns/ ettäs näin maan walmistat.
Ps 65:11 Sinä juotat hänen wacons/ ja castat hänen kyndöns/ satella sinä ne pehmität/ ja siunat hänen laihons.
Ps 65:12 Sinä caunistat wuoden hywydelläs/ ja sinun askeles tiuckuwat raswasta.
Ps 65:13 Corwen asuwaiset owat myös lihawat/ että he tiuckuwat/ ja cuckulat owat ymbärins iloisans.
Ps 65:14 Laitumet owat lauma täynäns/ ja laxos on tihkiäldä jywiä/ nijn että sijtä ihastutan ja lauletan.

Vers. 1. Hiljaisudes ) Joca kärsimises tyty ja alallans on.
v. 7. Hangittu ) enä hywä tekemän.
v. 9. Ihmeitäs ) se on suuri ihme/ cosca Jumala rauha ja estä rijtaiset/ silloin menestywät ja lisändywät sekä ihmiset että carja/ joca ei sodasa tapahdu.
v. 10. Wirta ) on hänen maans ja Canssans
v. 12. Askeles ) Cusa hän waelda/ sijnä hywin caswa.