Psaltari .

CXLVI. Psalmi .

 

LAT. CXLV. ON OpetusPsalmi/ ettei Päämiehin eli muihijn ihmisijn pidä luotettaman/ sillä he owat catowaiset ja ei taida autta/ v. 3.
waan pitä turwattaman ainoastans Jumalaan/ v. 5.
sillä hän on Caickiwaldias/ v. 6.
wanhurscas/ v. 7.
armollinen ja laupias/ etc. ja autta caickia surullisia ja wiheljäisiä/ v. 8.

 

Ps 146:1 Halleluja.
Ps 146:2 KIjtä HERra minun sielun/ minä kijtän HERra/ nijncauwan cuin minä elän/ ja minun Jumalalleni kijtoxen weisan/ nijncauwan cuin minä täällä olen.
Ps 146:3 Älkät uscaldaco päämiehijn/ ihmiset he owat/ ei he woi mitän autta.
Ps 146:4 Sillä ihmisen hengi pitä ercaneman/ ja hänen täyty maaxi tulla jällens/ silloin owat caicki hänen aiwoituxens hucas.
Ps 146:5 Autuas on se jonga apu Jacobin Jumala on/ jonga toiwo HERras hänen Jumalasas on.
Ps 146:6 Joca taiwan/ maan/ meren/ ja caicki jotca nijsä owat/ tehnyt on/ joca uscon pitä ijancaickisest.
Ps 146:7 Joca oikeuden saatta nijlle cuin wäkiwalda kärsiwät/ joca isowaiset rawidze.
Ps 146:8 HERra kirwotta fangitut/ HERra walaise sokiat.
Ps 146:9 HERra nosta cukistetut/ HERra racasta wanhurscaita.
Ps 146:10 HERra warjele wierat ja orwoit/ holho leskejä/ ja jumalattomain tien hajotta.
Ps 146:11 HERra on Cuningas ijancaickisest/ sinun Jumalas Zion ilman loppumata/ Halleluja.