Psaltari .

XXV. Psalmi .

 

Lat. XXIV. ON RucousPsalmi/ josa Propheta ano/ että Jumala hänen suuren toiwons jälken/ annais andexi caicki hänen syndins/ ja warjelis händä caikest häpiäst ja onnettomudest/ v. 2.
puhu Jumalan armost ja totuudest/ v. 6.
jumalisten siunauxest/ v. 12.
hänen wiheljäisydestäns ja tuscastans/ v. 15.
wihollistens pahudest/ v. 19.
wiattomudestans/ v. 21.
ja anda coco hänen seuracundans Jumalan haldun/ v. 22.

 

Ps 25:1 Dawidin Psalmi. SInua HERra minä ikäwöidzen.
Ps 25:2 Minun Jumalan sinuun minä turwan/ älä salli minua häwäistä/ ettei minun wiholliseni iloidzis minusta.
Ps 25:3 Sillä ei yxikän tule häpiään joca sinua odotta/ mutta irralliset pilckajat saawat häpiän.
Ps 25:4 HERra osota minulle sinun ties/ ja opeta minulle sinun polcus.
Ps 25:5 Johdata minua sinun totudesas/ ja opeta minua: sillä sinä olet Jumala joca minua autta/ yli päiwä minä odotan sinua.
Ps 25:6 Muista HERra sinun laupiuttas ja hywyttäs/ joca mailman algusta on ollut.
Ps 25:7 Älä muista minun nuorudeni syndejä/ ja ylidzekäymisitäni/ mutta muista minua sinun laupiudes jälken/ sinun hywydes tähden HERra.
Ps 25:8 HERra on hywä ja waca/ sentähden saatta hän synniset tielle.
Ps 25:9 Hän johdatta oikiasta radollisen/ ja opetta siweille hänen tiens.
Ps 25:10 Caicki HERran tiet owat hywyys ja totuus/ nijlle jotca hänen lijttons ja todistuxens pitäwät.
Ps 25:11 Sinun nimes tähden HERra/ ole armollinen minun pahalle tegolleni/ joca suuri on.
Ps 25:12 Cuca on joca HERra pelkä ? sille hän opetta parhan tien.
Ps 25:13 Hänen sieluns asu hywydes/ ja hänen sikiäns omista maan.
Ps 25:14 HERran salaisus on nijden seas jotca händä pelkäwät/ ja hänen lijttons ilmoitta hän heille.
Ps 25:15 Minun silmäni cadzowat alati HERra: sillä hän kirwotta minun jalcani wercosta.
Ps 25:16 Käännä sinuas minun puoleeni/ ja ole minulle armollinen/ sillä minä olen yxinäinen ja radollinen.
Ps 25:17 Minun sydämeni murhet owat moninaiset/ wie sijs minua ulos minun tuskistani.
Ps 25:18 Cadzos minun waiwaisudeni ja radollisudeni puoleen/ ja anna caicki minun syndini andexi.
Ps 25:19 Cadzos/ cuinga monda wihollista minulla on/ ja sulasta cateudesta he minua wihawat.
Ps 25:20 Warjele minun sielun ja wapada minua/ älä laske minua häpiään: sillä sinuun minä turwan.
Ps 25:21 Cohtuus ja oikeus warjelcon minua: sillä minä odotan sinua.
Ps 25:22 Jumala päästäkön Israelin caikista tuskistans.

Vers. 3. Irralliset ) Joilla on kyllä tila/ ja ei cuitengan oikiata syytä/ cadzoa ylön/ nijncuin wäki/ oppi/ taito/ tawara/ etc.