Psaltari .

XXXIII. Psalmi.

 

LAT XXXII. ON kijtos/ josa Dawid herättä idzens ja muita kijttämän HERra monen hywän tegon edest/ v. 1.
ylistä Jumalan totutta/ duomiota ja taito/ joca luoduja holho/ v. 4.
ja Jumalan wanhurscautta/ joca rangaise jumalattomat/ v. 10.
sano ainoastans ne autuaxi/ jotca HERran tundewat/ v. 12.
opetta/ ainoastans Jumalan tundewan ihmisen sydämen/ v. 13.
hyljä caiken luottamisen ihmisten apuun/ v. 15.
neuwo ainoastans luottaman Jumalaan/ v. 17.

 

Ps 33:1 RIemuitcat te wanhurscat HERrasa/ wagat pitä händä caunisti kijttämän.
Ps 33:2 Kijttäkät HERra candeleilla/ ja weisatcat hänelle kijtost kymmenen kielisellä Psaltarilla.
Ps 33:3 Weisatca hänelle usi wirsi/ weisatcat jalost kielten leikis helisemisellä.
Ps 33:4 Sillä HERran sana on totinen/ ja mitä hän lupa/ sen hän wahwana pitä.
Ps 33:5 Hän racasta wanhurscautta ja duomiota/ maa on täynäns HERran laupiutta.
Ps 33:6 HERran sanalla owat taiwat tehdyt/ ja caicki hänen jouckons hänen suuns hengellä.
Ps 33:7 Hän pitä coosa weden meresä nijncuin leilisä/ ja sala sywydet.
Ps 33:8 Peljätkön caicki maa HERra/ händä peljätkön caicki maan pijrin asuwaiset.
Ps 33:9 Cosca hän sano/ nijn se tapahtu/ jos hän käske/ nijn se on tehty.
Ps 33:10 HERra teke pacanain neuwot tyhjäxi/ ja käändä Canssan ajatuxet.
Ps 33:11 Mutta HERran neuwo pysy ijancaickisest/ hänen sydämens ajatuxet sucucunnast sucucundaan.
Ps 33:12 Autuas on se Canssa jonga HERra on Jumala/ se Canssa jonga hän idzellens on perillisexi walinnut.
Ps 33:13 HERra cadzoi taiwasta ales/ ja näki caickein ihmisten lapset.
Ps 33:14 Wahwalda istuimeldans cadzo hän caickia jotca maan päällä asuwat.
Ps 33:15 Hän taitta caickein heidän sydämens/ hän ymmärtä caickein heidän työns.
Ps 33:16 Ei Cuningasta auta hänen suuri wäkens/ eikä Sangari wapadeta suurella woimallans.
Ps 33:17 Orhit ei myös auta/ ja heidän suuri wäkewydens ei pelasta.
Ps 33:18 Cadzo/ HERran silmät cadzowat nijtä jotca händä pelkäwät/ jotca hänen laupiuteens toiwowat.
Ps 33:19 Että hän pelastais heidän sieluns cuolemasta/ ja elätäis heitä näljän aicana.
Ps 33:20 Meidän sielum odotta HERra/ joca on meidän apum ja kilpem.
Ps 33:21 Sillä meidän sydämem iloidze hänesä/ ja me toiwomme hänen pyhän nimeens.
Ps 33:22 Olcon sinun laupiudes HERra meidän päälläm/ nijncuin me sinuun uscallam.

Vers. 15. Taitta ) se on/ mitä he ajattelewat/ sen hän taitta ja käändä nijncuin hän tahto.