Psaltari .

XIII. Psalmi .

 

LAT. XII. DAwid suurimmas sydämen ahdistuxes/ walitta että hän on Jumalalda hyljätty/ v. 2.
rucoile häneldä apua/ ettei hän surusans huckuis/ wihamiestens iloxi/ v. 4.
riemuidze uscosa/ että hänen rucouxens on cuultu/ ja lupa olla Jumalalle kijtollinen/ v. 6.

 

Ps 13:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 13:2 CUinga cauwans HERra peräti tahdot minua unhotta ? cuinga cauwans peität caswos minusta ?
Ps 13:3 Cuinga cauwan minä yxinäni neuwo pidän ? ja ahdistetan sydämesäni jocapäiwä ? cuinga cauwan minun wihollisen yldy minua wastan ?
Ps 13:4 Cadzo sijs/ ja cuule minua HERra minun Jumalan/ walista minun silmäni/ etten minä coscan cuolemaan nuckuis.
Ps 13:5 Ettei minun wihollisen sanois: minä woitin hänen. Ja minun sortajan iloidzis/ että minä combastuin.
Ps 13:6 Mutta minä turwan sinun armoos/ minun sydämen riemuidze/ ettäs nijn mielelläs autat.
Ps 13:8 Minä weisan HERralle/ että hän minulle nijn hywästi teke.

Vers. 4. Silmäni ) Tee minun caswoni iloisexi.