Psaltari .

XXXIX. Psalmi .

 

LAT. XXXVIII. ON RucousPsalmi ettei Jumala saldis händä tuleman kärsimättömäxi/ jumalattomain onnest ja menestyxest/ v. 2.
että Jumala opetais händä ajatteleman lyhykäistä ikäns/ v. 7.
rucoile Jumalalda apua/ ja rangaistusten liewitystä/ v. 9.
tunnusta idzens wieraxi maan päällä/ ano wirgotusta Jumalan hywydest ja armosta/ ja wijmein autuasta loppua tästä mailmasta/ v. 14.

 

Ps 39:1 Dawidin Psalmi/ Jeduthunilda edelläweisattapa.
Ps 39:2 MInä olen aicoinut cawahta/ etten minä tee syndiä kielelläni.
Ps 39:3 Minä hillidzen minun suuni/ että minä näen jumalattoman edesäni.
Ps 39:4 Minä tulin mykäxi/ waickenin ja en puhunut riemusta/ ja minun murhen lisäyndy.
Ps 39:5 Minun sydämen on palawa minusa/ ja cuin minä sitä ajattelen/ nijn minä sytyn/ ja minä puhun kielelläni.
Ps 39:6 Mutta HERra opeta minua/ että minulla on loppu/ ja minun elämälläni on mitta/ ja minä ercanen tääldä.
Ps 39:7 Cadzo/ minun päiwäni owat kämmenen leweys tykönäs/ ja minun elämän on nijncuin ei mitän sinun edesäs/ cuinga aiwa tyhjät owat caicki ihmiset/ jotca cuitengin nijn suruttomast eläwät. Sela.
Ps 39:8 Waan he menewät pois nijncuin warjo/ ja tekewät heillens huckan suuren murhen/ he cocowat ja ei tiedä cuca sen saa.
Ps 39:9 Ja nyt HERra/ mihingä minä idzeni luotan ? sinuun minä toiwon.
Ps 39:10 Wapada minua caikista synneistäni/ ja älä minua salli hulluden pilcaxi.
Ps 39:11 Minä waickenen ja en awa suutani/ kyllä sinä sen teet.
Ps 39:12 Käännä sinun rangaistuxes pois minusta: sillä minä olen näändynyt sinun kätes piexemisestä.
Ps 39:13 Coscas jongun rangaiset synnin tähden/ nijn hänen caunistuxens culutetan nijncuin coilda/ woi cuinga aiwa tyhjät owat caicki ihmiset. Sela.
Ps 39:14 Cuuldele minun rucouxen HERra/ ja ymmärrä minun parcun/ ja älä waickene minun kyyneldeni tähden: sillä minä olen muucalainen ja asuwainen sinun cansas/ nijncuin caicki minun Isäni.
Ps 39:15 Luowu minusta/ että minä wircoisin/ ennencuin minä menen pois/ ja en sille täsä ole.

Vers. 3. Hillidzen ) Etten minä napise tuscasani/ ja cosca pahat menestywät.
v. 4. Riemusta ) Ei se minulle nauro ole.
v. 6. Opeta ) Etten minä nijn suruttomast eläis cuin jumalattomat/ jotca ei toista elämätä toiwo/
v. 11. Minä waickenen ) Minä annan heidän mennä/ ja en napise sinua wastan.