Psaltari .

CVIII. Psalmi .

 

LAT. CVII. Tämä Psalmi on jalo kijtos/ josa Psalmista ylistä Jumalan totutta ja laupiutta/ ja rucoile hänen olla hädän aicana läsnä/ v. 2.
ja että hän olis hänelle awullinen wihollisia wastan/ ja wahwistais waldacundans ymbäriolewaisi Canssoja wastan/ v. 6.

 

Ps 108:1 Psalmi Dawidin weisu.
Ps 108:2 JUmala/ minun sydämen on walmis/ minä weisan ja kijtän/ ja myös minun cunnian.
Ps 108:3 Nouse Psaltari ja Candele/ minä nousen warahin.
Ps 108:4 Sinua HERra minä kijtän Canssain seas minä weisan sinulle kijtost sucucunnisa.
Ps 108:5 Sillä sinun armos ulottu nijn lewiäldä cuin taiwas on/ ja sinun totudes nijn lewiäldä cuin pilwet käywät.
Ps 108:6 Corgota sinuas Jumala taiwan ylidze/ ja sinun cunnias caiken maan ylidze.
Ps 108:7 Että sinun rackat ystäwäs wapaxi tulisit/ auta oikialla kädelläs/ ja cuuldele minua.
Ps 108:8 Jumala puhu hänen Pyhäsäns/ sijtä minä iloidzen/ ja jaan Sichemin/ ja mittan Suchothin laxon.
Ps 108:9 Gilead on minun/ Manasse on myös minun/ ja Ephraim on minun pääni wäkewys/ Juda on minun päämiehen.
Ps 108:10 Moab on minun pesinastian/ minä wenytän kengäni Edomin päälle/ Philisterein ylidze minä ihastun.
Ps 108:11 Cuca wie minua wahwaan Caupungijn ? cuca wie minua Edomijn ?
Ps 108:12 Etkös Jumala sitä tee ? joca meitä heittänyt olet pois. Ja et mene ulos Jumala meidän sotawäkem cansa ?
Ps 108:13 Saata meille apua tuskisam: sillä ihmisten apu on turha.
Ps 108:14 Jumalasa me teem urhollisia töitä/ ja hän polke meidän wihollisem alas.

Vers. 2. Cunnian ) se on/ minun candelen/ jolla minä sinua cunnioitan.