Psaltari .

XX. Psalmi .

 

LAT. XIX. ON callis Psalmi/ toiwotuxia täynäns/ josa jumaliset alammaiset rucoilewat Cuningans ja Esiwaldans edestä/ cosca hän sotaan hangidze/ wahwistaxens händä aiwoituxesans/ ja toiwottawat että Jumala cuulis hänen rucouxens/ suojelis händä ja annais hänelle woiton wihollisians wastan/ v. 2.
rohwaisewat händä että hän woitolla palajais/ ettei hän/ nijncuin wiholliset/ idzens turwa waunuijn ja hewoisijn/ waan HERran nimeen/ v. 7.

 

Ps 20:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 20:2 HERra cuulcon sinua hädäsäs/ Jacobin Jumalan nimi sinua warjelcon.
Ps 20:3 Hän lähettäkön sinulle apua Pyhästä/ ja Zionista sinua wahwistacon.
Ps 20:4 Hän muistacon caicki sinun ruocauhris/ ja sinun polttouhris olcon lihawat. Sela.
Ps 20:5 Hän andacon sinulle mitä sinun sydämes ano/ ja päättäkön caicki aiwoituxes.
Ps 20:6 Me kerscamme sinun awustas/ ja meidän Jumalam nimes/ me ylennäm meidän lippum/ HERra täyttäkön caicki sinun rucouxes.
Ps 20:7 Nyt minä tunnen HERran woideltuans auttawan/ ja händä cuulewan hänen pyhästä taiwastans/ hänen oikia kätens autta woimallisest.
Ps 20:8 Nämät uscaldawat rattaisijn ja oreihin/ mutta me muistam meidän HERram Jumalan nime.
Ps 20:9 He owat cukistetut ja langennet/ mutta me pystyällä seisomma.
Ps 20:10 Auta HERra/ Cuningas meitä cuulcan/ cosca me huudamme.

Vers. 7. Nyt minä tunnen ) se on jollei Jumala auta ja holho/ nijn meidän aiwoituxem owat turhat
v. 10. Cuningas ) se on/ Christus/ joca on Cuningas ja auttaja/ Psal. 24:10.