Psaltari .

LXIV. Psalmi.

 

LAT. LXIII. Tämä Psalmi on RucousPsalmi/ josa Dawid caicki ulcocullatut ja salaiset kielikellot osotta heidän pahudestans ja myrkyllisistä juonistans/ jotca heitäns corgottawat/ ja muita painawat allans/ v. 2.
uhca heitä Jumalan wäkewällä wihalla ja costolla/ että heidän coirudens pitä tuleman heidän idze päällens/ v. 8.
ja wanhurscat näkewät sen ja iloidzewat. v. 11.

 

Ps 64:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 64:2 CUuldele Jumala minun ändäni minun walituxesani/ warjele minun elämän sildä hirmuiselda wiholliselda.
Ps 64:3 Peitä minua pahain cocouxist/ pahaintekiäin kimbusta.
Ps 64:4 Jotca heidän kielens hiowat nijncuin miecan/ jotca ambuwat heidän myrkyllisillä sanoillans nijncuin nuolilla.
Ps 64:5 Että he salaisest ambuisit hurscasta/ he ambuwat händä äkist/ ilman pelgota.
Ps 64:6 He owat rohkiat pahoilla aiwoituxillans/ ja puhuwat cuinga he paulat wiritäisit/ ja sanowat: cuca taita ne nähdä ?
Ps 64:7 He ajattelewat coirutta/ ja sala sen pitäwät/ he owat pahan elkiset/ ja pitäwät cawalat juonet.
Ps 64:8 Mutta Jumala ambu heitä äkist/ nijn että heidän pitä kiwistämän.
Ps 64:9 Heidän oma kielens pitä heitä langettaman/ että jocainen cuin heidän näke/ häwäise heitä.
Ps 64:10 Ja caicki ihmiset jotca sen näkewät/ pitä sanoman: sen on Jumala tehnyt/ ja astaidzeman sen olewan Jumalan tegon.
Ps 64:11 Wanhurscat pitä HERrasa riemuidzeman/ ja häneen uscaldaman/ ja caicki hurscat sydämet kerscawat sijtä.

Vers. 3. Woimas ) Minä olen mielellän/ cusa sinun palweluxes pidetän/ josa sinä olet woimallinen/ ja cunnioitetan/ mutta nyt täyty minun olla täsä corwesa.