Psaltari .

LVIII. Psalmi .

 

LAT. LVII. WAlitus Cuningas Saulin palwelioist/ jotca händä yllytit Dawidita wastan/ joiden coreuden/ petoxen/ walhen ja wallan hän täsä kirjoitta/ v. 2.
toiwotta että Jumala heille costais/ v. 7.
joca wähän hetken perästä/ jumalisille iloxi/ heille on totisest tapahtuwa/ v. 8.
että Jumalan hywys/ jumalisten suojeluxes/ ja hänen wanhurscaudens jumalattomain rangaistuxes/ sen cautta tiettäwäxi tulis/ v. 12.

 

Ps 58:1 Dawidin cullainen cappale edelläweisattapa/ ettei hän huckunut.
Ps 58:2 OLettaco te juuri nijn mykät/ ettet te puhu sitä cuin oikeus on/ ja duomidze cuin cohtuus on/ te ihmisten lapset ?
Ps 58:3 Ja/ sulast pahudest te teete wääryden maacunnasa/ ja riennät cohta käsillän wäkiwaldaan.
Ps 58:4 Nurjat owat jumalattomat äitins cohdusta/ walehteliat exywät hamast äitins cohdusta.
Ps 58:5 Heidän julmistuxens on nijncuin kärmen julmistus/ nijncuin cuuroin kyykärmen/ joca corwans tukidze.
Ps 58:6 Ettei hän cuulis lumojans ändä/ lumojan joca hywästi lumoja taita.
Ps 58:7 Jumala särje heidän hambans heidän suuhuns/ murenna HERra nuoren Lejonin syömähambat.
Ps 58:8 Heidän pitä sulaman nijncuin wuotawa wesi/ he ambuwat nuolillans/ mutta ne rickanduwat.
Ps 58:9 He huckuwat nijncuin näkincodat raukewat/ ja nijncuin waimon luoden cando/ ei he Auringota näe.
Ps 58:10 Ennencuin teidän orjantappuran kypsywät pensasans/ nijn pitä wihan heitä tuorenans rewäisemän pois.
Ps 58:11 Wanhurscas iloidze cosca hän sencaltaisen coston näke/ ja pese jalcans jumalattoman weresä.
Ps 58:12 Että jocainen sano: wanhurscas sen cuitengin nautidze/ että Jumala wielä on Duomari maan päällä.

Vers. 4. äitins cohdusta ) heidän luondons ei ole hywä/ ja ei he hyljä luondoans.
v. 10. Ennencuin ) se on/ ennencuin he tulewat puoli tiehen cuhunga he tahtowat/ pitä Jumalan wiha heitä cukistaman/ ja wanhurscaita auttaman.
v. 11. Weresä ) se on/ costo pitä suurembi oleman cuin anotan/ nijn että jos jocu pisaran werta ano/ nijn pitä nijn paljo oleman/ että hän saa idzens pestä.