Psaltari .

CXIV. Psalmi .

 

LAT. CXIII. KIitos/ jaloin ihmetten ja tunnustähtein edestä/ cuin Jumala teki Israelin lapsille/ cosca hän johdatti heitä Egyptistä/ v. 1.
punaisen meren ja Jordanin läpidze/ v. 3.
wuoret wapisit/ cosca hän pyhät käskyns andoi/ v. 6.
ja wedet juoxit calliosta/ v. 8.
jotca caicki ilmoittawat meille Jumalan Caickiwaldian woiman ja wäen.

 

Ps 114:1 CUin Israel Egyptist läxi/ Jacobin huone muucalaisesta Canssasta.
Ps 114:2 Nijn Juda tuli hänen Pyhäxens/ Israel hänen wallaxens.
Ps 114:3 Sen meri näki ja pakeni/ Jordani palais tacaperin.
Ps 114:4 Wuoret hyppäisit nijncuin oinat/ ja cuckulat nijncuin nuoret lambat.
Ps 114:5 Mikä sinun oli meri/ ettäs pakenit ? ja sinä Jordani/ ettäs palaisit tacaperin ?
Ps 114:6 Te wuoret että te hyppäisitte nijncuin oinat/ te cuckulat nijncuin nuoret lambat ?
Ps 114:7 HERran edesä wapisi maa/ Jacobin Jumalan edesä.
Ps 114:8 Joca calliot muutta wetisixi merixi/ ja kiwen wesilähtexi.