Propheta Jona .

Esipuhe Prophetast Jonast .
PRophetan Jonan tahtowat muutamat sano Zarpan lesken pojaxi Sidonis/ joca Prophetan Elian ruockei cowalla ajalla/ I. Reg. 17. ja Luc. 4.
Sijtä ottain tilan/ että hän täsä cudzu hänens Amithain pojaxi/ se on/ totisen eli wagan pojaxi.
Sillä hänen äitins sanoi Elialle/ cosca hän cuolluista hänen herättänyt oli: nyt minä tiedän että sinun suus puhe on totinen.
Joca ei cuitengan näy oikein olewan: mutta hänen Isäns cudzuttin Amithai/ latinaxi verax , suomexi waca eli totinen/ ja on ollut Gath Hepherist/ joca Caupungi on Sebulonin sucucunnas/ Josu. 19.
Sillä näin on kirjoitettu/ 2. Reg. 14.
Cuningas Jerobeam sai jällens Israelin rajat/ Hemathist meren asti erämaasa/ HERran Israelin Jumalan sanan jälken/ jonga hän on puhunut palwelians Jonan Amithain pojan suun cautta/ sen Prophetan Gath Hepherist.
Zarpan leski on myös ollut pacanallinen waimo/ nijncuin Christus sano/ Luc. 4.
Mutta Jona tunnusta ensimäises lugus hänens olewan Hebrerin.
Tästä me näem sijs että Jona on ollut Jerobeamin aicana/ jonga Isoijsä Cuningas Jehu on ollut/ ja silloin on Cuningas Usia Judan hallinnut ; silloin myös owat ollet Israelin waldacunnas Propheta Hosea/ Amos ja Joel/ muisa paicois ja Caupungeis.
Näistä kyllä hywin ymmärretän/ cuinga jalo ja callis mies tämä Jona Israelin waldacunnas on ollut/ ja Jumala on suuret asiat hänen cauttans tehnyt/ Nimittäin/ että Cuningas Jerobeam hänen saarnans cautta oli nijn onnellinen/ että hän woitti caicki jällens/ mitä Hasael Syrian Cuningas oli saanut alans Israelin waldacunnasa.
Mutta tämä on caickein ylidze nijstä cuin hän oman Canssans seas teki/ että hän sijhen suureen ja wäkewään waldacundan Assyriaan rohkeis ruweta/ ja saarnais nijn hyödyllisest pacanain seas/ joca omains tykönä ei woinut nijn paljo monen saarnan cansa toimitta/ jolla Jumala tahdoi osotta Prophetan Esaian sanan: Joca ei sitä cuullut ole/ nijn hänen pitä sen cuuleman.
Opixi että caicki joilla Jumalan sana runsast on/ ne sen pian hyljäwät/ ja joille ei se tarjona ole/ ne ottawat sen wastan hywällä mielellä ; nijncuin Christus idze sano/ Matth. 21. Jumalan waldacunda pitä otettaman pois teildä ja annettaman pacanoille/ ja sille Canssalle joca hedelmän teke.

 

Propheta Jona .

I. Lucu .

JUmala cudzu Jonan/ ja käske hänen saarnaman Niniween/ v. 1.
Jona pakene merelle ja luule nijn pääsewäns/ v. 3.
HERra nosta tuulispään/ että haaxi tahto huckua/ v. 4.
heitetän arpa/ ja arpa lange Jonan päälle/ v. 7.
joca mereen paiscatan ja suurelda calalda niellän/ v. 15.

 

Joona 1:1 HERRAN sana tapahdui Jonalle Amithain pojalle/ sanoden:
Joona 1:2 Nouse/ ja mene sijhen suureen Caupungijn Niniween/ ja saarna heille: sillä heidän pahudens on tullut minun caswoni eteen.
Joona 1:3 Mutta Jona nousi ja pakeni HERran edestä/ ja tahdoi merelle/ ja tuli Japhoon. Ja cuin hän löysi hahden/ joca tahdoi merelle mennä/ andoi hän palcan/ ja astui sijhen/ menemän heidän cansans merelle/ HERran caswon edestä.
Joona 1:4 NIjn HERra andoi suuren tuulen tulla merelle/ ja suuri ilma nousi merellä/ nijn että haaxi luultin rickandunen.
Joona 1:5 Ja haaximiehet pelkäisit/ ja cukin huusi jumalatans/ ja heitit calut/ jotca hahdes olit/ mereen/ kewiämmäxi tuleman. Mutta Jona oli astunut alas hahden pohjan/ ja macais unesta rascautettu.
Joona 1:6 Nijn Skippari meni hänen tygöns/ ja sanoi hänelle: mixis macat? nouse/ ja rucoile Jumalatas/ että Jumala muistais meitä/ etten me huckuis.
Joona 1:7 Nijn he sanoit toinen toisellens: tulcat ja heittäkäm arwat/ tietäxem kenengä tähden meidän nijn pahasti käy: ja cuin he heitit/ langeis arpa Jonan päälle.
Joona 1:8 Nijn he sanoit hänelle: sanos meille/ mixi nijn pahasti meille käy? mikä sinun tecos on? custas tulit? ja custa maacunnast eli Canssast sinä olet?
Joona 1:9 Hän sanoi heille? minä olen Ebreri/ ja minä pelkän sitä HERra Jumalata taiwast/ joca meren ja carkian on tehnyt.
Joona 1:10 Nijn ne miehet pelkäisit suurest/ ja sanoit hänelle: mixis näin teit? ( sillä he tiesit hänen HERran edestä paennen/ sillä hän oli heille sen sanonut. )
Joona 1:11 Nijn he sanoit: mitä meidän pitä sinulle tekemän/ että meri meille tywennyis? sillä meri käwi ja lainehti heidän ylidzens.
Joona 1:12 Hän sanoi: ottacat minua ja heittäkät mereen/ nijn meri teille tywene: sillä minä tiedän/ että tämä suuri ilma tule teidän päällen minun tähteni.
Joona 1:13 Ja ne miehet soudit/ että he maan jällens saisit: mutta ei he woinet: sillä meri käwi wäkewästi heidän ylidzens.
Joona 1:14 Nijn he huusit HERra/ ja sanoit: Ah HERra/ älä anna meidän huckua tämän miehen sielun tähden/ ja älä lue meillen tätä wiatoinda werta: sillä sinä HERra teet nijncuins tahdot.
Joona 1:15 Nijn he otit Jonan/ ja heitit mereen/ ja meri asetui lainehtimast.
Joona 1:16 Ja ne miehet pelkäisit HERra suurest/ ja teit HERralle uhria ja lupausta.

Vers. 7. Heittäkäm arwat ) Ei tästedes pidä arwalla tutkittaman/ cuca wiallinen eli wiatoin olis josacusa asias: sillä ei meillä ole sijhen käskyä/ ja se taita pian pettä ja wäärin tapahtua.

 

Valitse
luku

1 2 3
4