Psaltari .

CXXIII. Psalmi .

 

LAT. CXXII. RUcous/ että Jumala pelkäwäisiäns ja jotca häneen sydämest turwawat ja händä rucoilewat/ v. 1.
armollisest auttais ylpeitten ylöncadzesta ja pilcasta/ masennais myös ylöncadzoita ja ylpeitä/ v. 5.

 

Ps 123:1 Weisu corkeimmas Chuoris. MInä nostan silmäni sinun tygös/ joca asut taiwaisa.
Ps 123:2 Cadzo/ cuin palweliain silmät cadzowat heidän isändäins käsijn.
Ps 123:3 Cuin pijcain silmät cadzowat heidän emändäins käsijn.
Ps 123:4 Nijn meidän silmäm cadzowat meidän HERram Jumalatam/ sijhenasti että hän meille armollisexi tule.
Ps 123:5 Ole meille armollinen HERra/ ole meille armollinen: sillä me olem sangen täytetyt ylöncadzesta.
Ps 123:6 Sangen täynäns on meidän sielum ylpeitten pilcasta/ ja coreitten ylöncadzesta.