Psaltari .

LVII. Psalmi .

 

LAT. LVI. ON RucousPsalmi/ jolla hän rucoile että Jumala olis hänelle armollinen ja auttais händä caikisa tuskisa: sillä hän turwa häneen/ v. 2.
osotta wihollistens pahuden ja uhca heitä cadotuxella/ v. 5.
lupa kijttä HERra caiken jumalisen suojeluxen/ ja warjeluxen edestä/ eikä epäile että sencaltaiset hänelle totisest tapahtuwat/ v. 8.

 

Ps 57:1 Dawidin cullainen cappale edelläweisattapa/ ettei hän huckunut/ cosca hän Saulin edestä pakeni luolaan.
Ps 57:2 Jumala ole minulle armollinen/ ole minulle armollinen: sillä sinuun minun sielun uscalda/ ja sinun sijpeis warjon ala minä turwan/ sijhen asti että paha käy ohidze.
Ps 57:3 Minä huudan Jumalata/ sitä caickein corkeinda/ sitä Jumalata joca minun wiheljäisydeni lopetta.
Ps 57:4 Hän lähettä taiwast/ ja autta minua minun upottajani pilcoista/ Sela/ lähettäkön Jumala armons ja wacuudens.
Ps 57:5 Minä macan sieluni cansa Lejonein seas/ ihmisten lapset owat liekit/ heidän hambans owat keihät ja nuolet/ ja heidän kielens teräwä miecka.
Ps 57:6 Corgota idzes Jumala taiwan ylidze/ ja sinun cunnias caickeen mailmaan.
Ps 57:7 Wercon he wirittäwät minun käymiseni eteen/ ja painawat alas minun sieluni/ cuopan he caiwawat minun eteeni/ ja sijhen he idze langewat. Sela.
Ps 57:8 Walmis on minun sydämen Jumala/ walmis on minun sydämen/ weisaman ja kijttämän.
Ps 57:9 Herä minun cunnian/ herä Psaltari ja candele/ warhain minä herän.
Ps 57:10 HERra sinua minä kijtän Canssain seas/ ja weisan sinulle kijtost sucucunnisa.
Ps 57:11 Sillä sinun laupiudes on nijn awara cuin taiwas/ ja totuudes nijn awara cuin pilwet käywät.
Ps 57:12 Corgota sinus Jumala taiwan ylidze/ ja sinun cunnias caickeen mailmaan.

Vers. 2. Paha ) Wahingo ja waiwa/ jota he minulle tekewät.
v. 9. Cunnian ) se on/ minun Psaltarin ja weisun/ jolla minä cunnioitan Jumalata.