Psaltari .

CXLV. Psalmi .

 

LAT. CXLIV. JAlo kijtos/ josa Dawid corkiast ylistä Jumalata/ ja Christusta hänen Cuningastans/ joca on suuri ja jalo/ v. 3.
armollinen/ totinen ja sangen hywä/ v. 7.
jolla on ijancaickinen ja catomatoin waldacunda/ v. 13.
joca siuna ja rawidze meidän ruumim ja sielum/ v. 14.
cuule caickia nijtä/ jotca händä rucoilewat/ ja anda mitä he anowat/ v. 18.
sentähden pitä caickein händä kijttämän ja ylistämän/ v. 21.

 

Ps 145:1 Dawidin kijtos. MInä ylistän sinua minun Jumalan/ sinä Cuningas/ ja kijtän sinun nimes aina ja ijancaickisest.
Ps 145:2 Jocapäiwä minä cunnioitan sinua/ ja julistan sinun nimes aina ja ijancaickisest.
Ps 145:3 Suuri on HERra ja sangen cunniallinen/ ja hänen suurudens on sanomatoin.
Ps 145:4 Lasten lapset pitä sinun töitäs ylistämän/ ja sinun woimastas puhuman.
Ps 145:5 Minä puhun sinun cunniallisesta cauniudestas/ ja sinun ihmeistäs.
Ps 145:6 Että puhutaisin sinun cunniallisesta tegoistas/ ja että sinun herrauttas mainitaisin.
Ps 145:7 Että sinun suuri hywydes ylistettäisin/ ja sinun wanhurscaudes kijtetäisin.
Ps 145:8 Armollinen ja laupias on HERra/ hidas wihaan ja sangen hywä.
Ps 145:9 Suloinen on HERra caikille/ ja armahta caickia hänen tecojans.
Ps 145:10 Kijttäkän sinua HERra caicki sinun tecos/ ja sinun pyhäs kijttäkän sinua.
Ps 145:11 Julistacan sinun waldacundas cunniata/ ja puhucan sinun woimastas.
Ps 145:12 Että sinun woimas tulis ihmisten lapsille tiettäwäxi/ ja sinun waldacundas suuri cunniallinen wäki.
Ps 145:13 Sinun waldacundas on ijancaickinen waldacunda/ ja sinun herraudes pysy ilman loputa.
Ps 145:14 HERra tuke caickia caatuwaisia/ ja nosta caickia sullotuita.
Ps 145:15 Caickein silmät wartioidzewat sinua/ ja sinä annat heille ruan ajallans.
Ps 145:16 Sinä awat kätes/ ja täytät caicki cuin eläwät suosiollas.
Ps 145:17 Wanhurscas on HERra caikisa hänen teisäns/ ja pyhä caikisa töisäns.
Ps 145:18 Läsnä on HERra caickia jotca händä rucoilewat/ caickia jotca totudesa händä rucoilewat.
Ps 145:19 Hän teke mitä Jumalata pelkäwäiset halajawat/ ja cuule heidän parcuns/ ja autta heitä.
Ps 145:20 HERra warjele caickia jotca händä racastawat/ ja hucutta caicki jumalattomat.
Ps 145:21 Minun suuni pitä puhuman HERran kijtoxen/ ja caicki liha cunnioittacan hänen pyhä nimens/ aina ja ijancaickisest.

Vers. 9. Suloinen caikille ) Ei tämä olis tosi/ jos Jumala olis jongun luonut ja aicoinut ijancaickisest cadotuxeen: sillä/ cuinga taittaisin hän cudzutta hywäxi ja laupiaxi/ nijldä cuin hän sencaltaiseen wiheljäisyteen luonut ja aicoinut olis ? Jumalan tahto on että caicki autuaxi tulisit/ 1. Tim. 2:4. Mutta että muutamat cadotetan/ on syy/ ettei he usco Jumalan sana/ Rom. 10:16. waan sanowat sitä wastan/ Rom. 10:21.
v. 16. Suosiollas ) se on/ yldäkyllä/ nijn että se heille on otollinen/ waicka ahne muuta edzi.