Psaltari .

LXIII. Psalmi.

 

WAikia walitus/ josa Dawid/ maanculkiana/ walitta wiheljäisyttäns/ ja halaja suurella huocauxella tulla Jumalan seuracundaan/ v. 2.
ajattele HERra hiljain ja warhain/ v. 7.
toiwo lujast Jumalan andawan hänen wihollisens tulla häpiään/ ja auttawan händä hänen waldacundaans ja maahans jällens/ v. 10.

Ps 63:1 Dawidin Psalmi/ cosca hän oli Judan corwes.
Ps 63:2 JUmala sinä olet minun Jumalan/ warhain minä sinua edzin/ sinua minun sielun jano/ minun lihan hala sinua/ carkiasa ja cuiwasa maasa/ joca wesitöin on.
Ps 63:3 Siellä minä cadzon sinua/ sinun Pyhäsäs/ että minä näkisin sinun woimas ja cunnias.
Ps 63:4 Sillä sinun hywydes on parambi cuin elämä/ minun huuleni kijttäwät sinua.
Ps 63:5 Siellä minä mielelläni sinua cunnioitaisin minun ikäpäiwäni/ ja minun käteni nostan ylös sinun nimees.
Ps 63:6 Se olis minun sydämeni ilo ja riemu/ cosca minä kijttäisin sinua iloisella suulla.
Ps 63:7 Cosca minä wuoteseni lasken/ nijn minä muistan sinun/ cosca minä herän/ nijn minä puhun sinusta.
Ps 63:8 Sillä sinä olet minun auttajan/ ja sinun sijpeis warjon alla minä kerscan.
Ps 63:9 Minun sielun rippu sinusa/ sinun oikia kätes minun tuke.
Ps 63:10 Mutta he edziwät cadottaxens minun sieluani/ heidän täyty maan ala mennä.
Ps 63:11 Heidän pitä mieckaan langeman/ ja ketuille osaxi tuleman.
Ps 63:12 Mutta Cuningas iloidze Jumalasa/ joca hänen cauttans wanno se cunnioitetan: sillä walhetteliain suut pitä tukittaman.

Vers. 10. Puuttuwat ) Joca turwa ihmisijn/ häneldä pitä puuttuman/ ehkä cuinga woimalliset he owat.