Psaltari .

XLV. Psalmi .

 

LAT. XLIV. JAlo ja lohdullinen ennustus/ hengellisest awioskäskyst/ Christuxen ja hänen seuracundans wälillä/ ja nijn osotta Christuxen ja hänen wircans/ hänen cauneudens/ wäkewydens ja totudens/ etc. v. 2.
hänen waldacundans/ joca on ijancaickinen/ ja on woideldu ilman määrätä Pyhällä Hengellä/ v. 7.
näyttä morsiamen joca pacanoist ja Judalaisist cootan/ hänen caunistuxens/ tawarans ja seurans/ v. 10.
neuwo händä Isäns huonetta unhottaman ja racastaman ylkä/ v. 11.
nijn wierat tuowat hänelle lahjoja/ ja hän lisändy suurest/ ja muistetan ijancaickisella muistolla/ v. 13.

 

Ps 45:1 Morsiamen opetuswirsi cuckaisest/ Corahn lapsilda edelläweisattapa.
Ps 45:2 MInun sydämen ajattele caunin laulun/ minä weisan Cuningasta/ minun kielen on jalon kirjoittajan kynä.
Ps 45:3 Sinä olet caunein ihmisten lasten seasa/ suloiset owat sinun huules/ sentähden siuna Jumala sinua ijancaickisest.
Ps 45:4 Pane miecka wyölles/ sinä Sangari/ ja caunista idzes cunnialisesta.
Ps 45:5 Menestykön sinun cauniudes/ aja totuden parhaxi/ pitämän radollisi oikeudesa/ nijn sinun oikia kätes ihmellisiä osotta.
Ps 45:6 Teräwät owat sinun nuoles/ että Canssat langewat etees maahan/ Cuningan wihollisten keskellä.
Ps 45:7 Jumala/ sinun istuimes pysy aina ja ijancaickisest/ sinun waldacundas waldicka on hurscas waldicka.
Ps 45:8 Sinä racastat wanhurscautta/ ja wihat jumalatoinda meno/ sentähden on Jumala/ sinun Jumalas/ sinua woidellut ilon öljyllä/ enä cuin sinun osaweljes.
Ps 45:9 Sinun waattes owat sula Mirrham/ Aloes ja Kezia/ coscas Elephandin luisest tuastas lähdet/ minusta he ilauttawat sinun.
Ps 45:10 Sinun caunistuxesas käywät Cuningasten tyttäret/ morsian seiso oikialla kädelläs/ sulas callimmas cullas.
Ps 45:11 Cuule tytär/ cadzo/ ja callista corwas/ unhoda Canssas ja Isäs huone.
Ps 45:12 Nijn Cuningas saa halun sinun cauniutees: sillä hän on sinun HERras/ ja sinun pitä händä cumartaman.
Ps 45:13 Tyrin tyttären pitä myös sijhen lahjoinens tuleman/ rickat Canssois pitä sinun edesäs rucoileman.
Ps 45:14 Cuningan tytär on coconans caunis sisäldä/ hän on cullaises waattes puetettu.
Ps 45:15 Hän wiedän monella mutcalla cudotuis waatteis Cuningan tygö/ ja nuoret neidzet hänen caltaisens/ jotca händä seurawat/ tuodan sinun tygös.
Ps 45:16 Ne wiedän ilolla ja riemulla/ ja menewät Cuningan tupaan.
Ps 45:17 Sinun Isäis siaan pitä sinun lapsia saaman/ jotcas asetat päämiehixi caickeen mailmaan.
Ps 45:18 Minä muistan sinun nimes sucucunnasta nijn sucucundaan. Sentähden pitä Canssat sinua kijttämän/ aina ja ijancaickisest.

Vers. 13. Tyrin ) Tyrus nimitetän täsä/ cuin warallisin ja cuuluisan Caupungi sijhen aican/ nijncuin hän olis tahtonut sanoa: äwerjämmät mailmasa cunnioittawat myös Christusta.
v. 14. Sisäldä ) nijncuin Frouwan tuwasa on caicki culda ja silcki/
v. 15. Sinun tygös ) se on/ nijncuin dantzijn eli iloon.