Psaltari .

XCVII. Psalmi .

 

LAT. XCVI. TÄsä ennustetan Christuxen waldacunnasta/ ja sen suurest woimasta ja cunniasta/ hedelmästä ja hyödytyxestä/ jonga hän matcan saatta hywäin ja jumalattomain tykönä/ v. 1.
häwäistän cauhia epäjumalan palwelus/ että caicki tämän Caickiwaldian Cuningan ilolla wastan ottaisit/ v. 7.
neuwo Christuxen waldacunnan alammaisia/ ahkeroidzeman Jumalan pelco/ ja paneman caiken heidän autuudens turwan hänen päällens/ v. 10.

 

Ps 97:1 HERRA on Cuningas/ sijtä maa iloitcan/ ja olcon saaret riemuiset/ nijn monda cuin heitä on.
Ps 97:2 Pilwet ja syngyt owat hänen ymbärilläns/ wanhurscaus ja duomio owat hänen istuimens wahwistus.
Ps 97:3 Tuli käy hänen edelläns/ ja poltta ymbärillä hänen wihollisens.
Ps 97:4 Hänen leimauxens wälckywät maan pijrin päällä/ maa näke sen ja wapise.
Ps 97:5 Wuoret sulawat nijncuin medenwaha HERran edes/ coco mailman haldian edes.
Ps 97:6 Taiwat julistawat HERran wanhurscautta ja caicki Canssat näkewät hänen cunnians.
Ps 97:7 Häwetkän caicki jotca cuwia palwelewat/ ja kerscawat heitäns epäjumalista/ cumartacat händä caicki jumalat.
Ps 97:8 Zion cuule sen ja iloidze/ ja Judan tyttäret owat riemuisans/ HERra sinun hallituxestas.
Ps 97:9 Sillä sinä HERra olet ylimmäinen caikis maacunnis/ sinä olet corgotettu caickein jumalitten päälle.
Ps 97:10 Te cuin HERra racastatte/ wihatcat paha/ HERra kätke pyhäins sielut/ jumalattomain käsistä hän heitä pelasta.
Ps 97:11 Wanhurscalle coitta walkeus/ ja ilo hurscaille sydämille.
Ps 97:12 Wanhurscat iloitcat HERrasa/ kijttäkät hänen pyhydens muistoxi.

Vers. 2. Wanhurscaus ) Christus on jumalisten wanhurscaus/ mutta jumalattomille culuttawainen tuli.
v. 11. Walkeus ) se on/ onni ja autuus.