Psaltari .

II. Psalmi .

 

Tämä on jalo ennustus Christuxest ja hänen hengellisest waldacunnastans/ jota wastan idzens pacanat/ Cuningat ja paljo Canssa tuimast asettawat/ v. 1.
mutta HERra tuke sen ijancaickisest/ v. 4.
puhu myös Christuxest ja hänen Jumaludens woimasta/ v. 6.
neuwo caicki ihmisi ottaman händä wastan ja häneen suostuman/ v. 10.
ettei he hänen wihasans ijancaickisest cadotetais/ v. 14.

 

Ps 2:1 MIxi pacanat kiucuidzewat/ ja Canssat turhia ajattelewat ?
Ps 2:2 Maan Cuningat hangidzewat heitäns/ ja herrat keskenäns neuwo pitäwät/ HERra ja hänen woideltuans wastan.
Ps 2:3 Catcaiscam heidän sitens/ ja heittäkäm meistäm pois heidän köytens.
Ps 2:4 Mutta joca taiwas asu/ naura heitä/ ja HERra pilcka heitä.
Ps 2:5 Kerran hän puhu heille wihoisans/ ja hirmuisudesans peljättä heitä.
Ps 2:6 MUtta minä asetin minun Cuningani Zionin/ minun pyhälle wuorelleni.
Ps 2:7 Minä saarnan sencaltaisest säädyst/ josta HERra minulle sanoi: Sinä olet minun poican/ tänäpän minä sinun synnytin.
Ps 2:8 Ano minulda/ nijn minä annan sinulle/ pacanat sinun perinnöxes/ ja mailman äret omaxes.
Ps 2:9 Sinä särjet heitä rautaisella waldicalla/ ja nijncuin sawisen astian heitä murennat.
Ps 2:10 Nyt te Cuningat sijs ymmärtäkät/ ja te maan Duomarit andacat teitän curitta.
Ps 2:11 Palwelcat HERra pelgosa/ ja iloitcat wapistuxes.
Ps 2:12 Andacat suuta Pojan/ ettei hän wihastuis/ ja te huckuisitte tiellä: sillä hänen wihans sytty pian. Mutta autuat owat ne jotca häneen uscaldawat.

Vers. 7. Säädyst ) se on/ usi Evangeliumin oppi Christuxest Jumalan Pojasta.
v. 11. Palwelcat ) se on/ olcat cuuliaiset ja alammaiset.
v. 12. Andacat suuta Pojan ) suositelcat ( tiellä ) se on/ teidän tawoisan ja menoisan.