Psaltari .

III. Psalmi .

 

ON RucousPsalmi/ josa Dawid/ cosca hän capinan nostajalda pojaldans Absolomilda ajettu oli pois/ walitta hänen monista wihollisistans/ v. 1.
asetta heidän silmäins eteen Jumalan Caickiwaldian awun ja läsnäolemisen/ v. 3.
turwa hänen suojeluxeens/ v. 5.
huuta HERran tygö auttaman händä wihollisistans/ v. 7.

 

Ps 3:1 Dawidin Psalmi/ cosca hän pakeni poicans Absolomi.
Ps 3:2 WOi HERra/ cuinga monda on minulla wihollista ? ja nijn usiat carcawat minua wastan.
Ps 3:3 Moni puhu minun sielustani: ei ole hänellä apua Jumalan tykönä. Sela.
Ps 3:4 Mutta sinä HERra olet minun kilpen/ joca minun cunniaan saatat/ ja minun pääni cohennat.
Ps 3:5 Änelläni minä huudan HERra/ ja hän cuule minua pyhästä wuorestans. Sela.
Ps 3:6 Minä macan/ ja nucun/ ja herän: sillä HERra tuke minua.
Ps 3:7 En minä pelkä monda sata tuhatta Canssoista/ jotca minua pijrittäwät.
Ps 3:8 Nouse HERra ja auta minua minun Jumalan/ sillä sinä caickia minun wihollisiani poskelle paiscat/ ja murennat jumalattomain hambat.
Ps 3:9 HERran tykönä apu löytän/ ja sinun Canssas päälle sinun siunauxes. Sela.