Psaltari .

V. Psalmi .

 

RUcousPsalmi caickia wääriä opettaita ja jumalattomia wastan/ joiden muodon hän täsä näyttä/ v. 1.
rucoile Jumalata/ että hän hänen armollisest heistä warjelis/ v. 2.
ja heitä cadotais/ v. 7.
rucoile myös Jumalalda apua wihollisians wastan/ v. 8.
ja että hän rangaisis heitä heidän pahudens tähden/ v. 10.
siunais nijtä jotca heidäns häneen luottawat/ v. 12.

 

Ps 5:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa/ perimisestä.
Ps 5:2 HERra ota minun sanani corwijs/ hawaidze minun puheni. Ota waari minun huudostani/ minun Cuningan ja Jumalan: sillä sinua minä rucoilen.
Ps 5:3 HERra cuuldele warhain minun ändäni/ warhain hangidzen minä idzeni sinun tygös/ ja sijtä otan waarin.
Ps 5:4 Sillä et sinä ole se Jumala/ jolle jumalatoin meno kelpa/ joca paha on/ ei se pysy edesäs
Ps 5:5 Öyckärit ei pysy sinun silmäis edes/ caickia pahantekiöitä sinä wihat.
Ps 5:6 Sinä cadotat walehteliat/ HERra cauhistu murhait ja wieckait.
Ps 5:7 Mutta minä menen sinun huoneses sinun suuresa laupiudesas/ ja cumarran sinun pyhän Templis päin/ sinun pelgosas.
Ps 5:8 HERra saata minua wanhurscaudesas/ minun wihollisteni tähden/ ojenna sinun ties minun eteeni.
Ps 5:9 Sillä heidän suusans ei ole mitän totutta/ heidän sisällyxens on sydämen kipu/ heidän kitans on awoin hauta/ ja heidän kielilläns he liehacoidzewat.
Ps 5:10 Nuhtele heitä Jumala/ että he langeisit heidän ajatuxistans/ syöxä heitä ulos heidän suuren ylidzekäymisens tähden: sillä he owat sinulle wastahacoiset.
Ps 5:11 Iloitcat caicki jotca sinuun uscaldawat/ anna heidän riemuita ijancaickisest: sillä sinä warjelet heitä/ iloitcat ne sinusa jotca sinun nimes racastawat.
Ps 5:12 Sillä sinä HERra siunat wanhurscat/ sinä caunistat heitä armollas nijncuin kilwellä.

Vers. 9. Totutta ) se on/ ei heidän oppins muuta tee/ cuin lewottomat ja wiheljäiset omat tunnot.