Psaltari .

LI. Psalmi .

 

LAT. L. CAunis CatumusPsalmi/ josa Dawid hartast rucoile Jumalata/ että hän suurest laupiudestans andais hänelle andexi hänen huorudens ja murhans/ v. 3.tunnusta sydämest syndins/ ja walitta turmeldua luondoans/ josta caicki paha tule/ v. 5.
turwa Jumalan armoon Christuxen ansion tähden/ v. 8.
ano Pyhä Henge johdattaman ja hallidzeman/ v. 12.
lupa muille opetta oikian tien Jumalan tygö/ v. 15.
ano taas pelastust/ v. 16.
opetta mikä uhri Jumalalle kelpa/ nimittäin/ catuwainen ja särjetty sydän/ v. 18.
anda coco seuracunnan Jumalan haldun/ ja lupa parannuxen/ v. 20.

 

Ps 51:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa/
Ps 51:2 Cosca Propeta Nathan tuli hänen tygöns/ sijttecuin hän BathSeban tygö käynyt oli.
Ps 51:3 JUmala ole minulle armollinen sinun hywydes tähden/ ja pyhi pois minun syndini sinun suuren laupiudes tähden.
Ps 51:4 Pese minua hywäst minun pahasta tegostani/ ja puhdista minua minun synnistäni.
Ps 51:5 Sillä minä tunnen pahat teconi/ ja minun syndini owat aina minun edesäni.
Ps 51:6 Sinua ainoata wastan minä syndiä tein/ ja pahasti tein sinun edesäs. Että sinä olisit oikia sanasas/ ja puhdas/ coscas duomidzet.
Ps 51:7 Cadzo/ minä olen syndisest siemenest syndynyt/ ja minun äitin on synnisä minun sijttänyt.
Ps 51:8 Cadzo/ sinä halajat totutta/ joca salaudes on/ ja julistit salatun taidon minulle.
Ps 51:9 Puhdista minua Isopilla/ että minä puhdistuisin/ pese minua/ että minä lumiwalkiaxi tulisin.
Ps 51:10 Anna minun cuulla ilo ja riemua/ että ne luut/ jotcas särkenyt olet/ ihastuisit.
Ps 51:11 Peitä caswos minun synnistäni/ ja pyhi pois caicki minun pahat teconi.
Ps 51:12 Jumala luo minuun puhdas sydän/ ja anna minulle usi wahwa hengi.
Ps 51:13 Älä heitä minua pois caswos edestä/ ja älä minulda ota pois sinun Pyhä Henges.
Ps 51:14 Wahwista minua taas awullas/ ja sillä wäkewällä hengellä tuke minua.
Ps 51:15 Sillä minä tahdon wäärille opetta sinun ties/ että syndiset tygös palajaisit.
Ps 51:16 Päästä minua weren wigoista/ Jumala/ joca minun autudeni Jumala olet/ että minun kielen kerscais sinun wanhurscauttas.
Ps 51:17 Awa HERra minun huuleni/ että minun suun ilmoitais sinun kijtoxes.
Ps 51:18 Sillä ei sinulle kelpa uhri/ muutoin minä sen mielelläni annaisin/ ja ei polttouhri sinulle ensingän kelpa.
Ps 51:19 Ne uhrit jotca Jumalalle kelpawat/ owat murhellinen hengi/ ahdistettua ja särjettyä sydändä et sinä Jumala hyljä.
Tee Zionille hywästi sinun armos jälken/ rakenna Jerusalemin muurit.
Ps 51:20 Silloin sinulle kelpawat wanhurscauden uhrit/ polttouhrit ja caickinaiset uhrit/ silloin sinun Altarilles härkiä uhratan.

Vers. 9. Puhdista ) Päästä minua/ nijncuin muinen laisa prijscottamisella tietä annettin
v. 12. Wahwa hengi ) se on joca uscosa ja asiasa wahwa on/ joca ei anna idzens wieteldä eli juonitella moninaisten ajatusten/ tapain ja oppien perän.
v. 16. Weren wigoista ) se on/ nijstä joilla minä cuoleman ansainnut olen/ nijncuin me caicki olemma Jumalan edes.