Psaltari .

XXXIV. Psalmi .

 

LAT XXXIII. ON Kijtos ja OpetusPsalmi/ josa Dawid lupa Jumalalle olla kijtollinen caikista hywistä töistä/ jotca hän hänelle tehnyt oli/ v. 2.
kehoitta muita rucoileman ja kijttämän händä hänen hywäin tecoins edest/ v. 4.
opetta Jumalan pelgosta/ kielen oikiasta wirasta/ rauhallisudesta ja wiattomasta elämästä/ v. 12.
cuinga paljo hywä on nijllä toiwomist/ jotca tätä edziwät ja racastawat/ v. 6.
jumalattomille tule rangaistus/ v. 22.

 

Ps 34:1 Dawidin Psalmi/ cosca hän muotons muutti Abimelechin edesä/ joca hänen ajoi pois tyköäns ja hän meni pois.
Ps 34:2 MInä kijtän HERra aina/ hänen kijtoxens on alati minun suusani.
Ps 34:3 Minun sielun kersca HERrasa/ että radolliset sen cuulewat ja iloidzewat.
Ps 34:4 Ylistäkät HERra minun cansani/ ja corgottacam ynnä hänen nimens.
Ps 34:5 Cosca minä HERra edzein/ wastais hän minua/ ja pelasti minun caikista wapistuxista.
Ps 34:6 Jotca händä cadzowat/ ja häneen luottawat/ heidän caswons ei tule häpiään.
Ps 34:7 Cosca radollinen huusi/ cuuli HERra händä/ ja autti hänen caikista tuskistans.
Ps 34:8 HERran Engeli pijrittä heitä jotca händä pelkäwät/ ja pelasta heitä.
Ps 34:9 Maistacat ja cadzocat cuinga HERra on suloinen/ autuas on se joca häneen turwa.
Ps 34:10 Peljätkän HERra caicki hänen pyhäns: sillä jotca händä pelkäwät/ ei nijldä mitän puutu.
Ps 34:11 Nuoret Lejonit pitä tarwidzeman ja isoman/ mutta jotca HERra edziwät/ ei heildä mitän hywä puutu.
Ps 34:12 Tulcat tänne lapset/ cuulcat minua/ HERran pelgon minä teille opetan.
Ps 34:13 Cuca on/ joca hywä elämätä pyytä ? ja pidäis mielelläns hywiä päiwiä ?
Ps 34:14 Warjele kieles pahudesta/ ja huules wilpi puhumasta.
Ps 34:15 Lacka pahasta/ ja tee hywä/ edzi rauha ja noutele händä.
Ps 34:16 HERran silmät cadzowat wanhurcasta/ ja hänen corwans heidän parcuans.
Ps 34:17 Mutta HERran caswo on pahointekiöitä wastan/ hucuttaxens maasta heidän muistoans.
Ps 34:18 Cosca wanhurscat huutawat/ nijn HERra cuule/ ja pelasta heitä caikista tuskistans.
Ps 34:19 HERRA on juuri läsnä nijtä joilla on murhellinen sydän/ ja autta nijtä joilla on surkia mieli.
Ps 34:20 Wanhurscalle tapahtu paljo paha/ mutta HERra hänen nijstä caikista päästä.
Ps 34:21 Hän kätke caicki hänen luuns/ ettei yxikän heistä mureta.
Ps 34:22 Pahus tappa jumalattoman/ ja jotca wanhurscasta wihawat/ he tulewat wicapääxi.
Ps 34:23 HERRA lunasta palweliains sielut/ ja caicki jotca häneen toiwowat/ tulewat nuhtettomaxi.

Vers. 6. ( Heidän caswons ei tule häpiään ) se on/ he lohdutetan ja saawat ilon.
v. 14. Warjele ) se on/ wäldä wäärä oppia/ tee hywä/ ja kärsi.
v. 17. Hucuttaxens ) Nijn ettei heistä enä lucua pidetä.