Psaltari .

LXXVI. Psalmi.

 

LAT. LXXV. KIitos Jumalalle/ joca Jerusalemin on walinnut asumasiaxens/ v. 2.
ja on hänen Canssans/ oikias Jumalan palweluxes/ caikesa waarasa/ tähän asti woimallisest suojellut/ v. 4.
osotta Jumalan käsittämättömän caickiwaldiaisuden ja woiton wihollisia wastan/ v. 8.
ja neuwo Canssa pysymän sen Jumalan tykönä/ joca woimallisille on hirmullinen/ v. 12.

 

Ps 76:1 Assaphin Psalmi ja weisu candeleilla/ edelläweisattapa.
Ps 76:2 JUmala on tuttu Judaas/ Israelis on hänen nimens suuri.
Ps 76:3 Salemis on hänen majans/ ja Zionis hänen asumisens.
Ps 76:4 Siellä hän särke joudzen nuolet/ kilwet/ miecan ja sodan. Sela.
Ps 76:5 Sinä olet kirckambi ja wäkewämbi/ cuin ryöstöwuoret.
Ps 76:6 Coriat pitä ryöstettämän ja nuckuman/ ja caicki sotamiehet täyty käsistäns herwottomaxi tulla.
Ps 76:7 Sinun rangaistuxestas Jacobin Jumala/ uneen wajo orhi ja ratas.
Ps 76:8 Sinä olet hirmullinen/ cuca woi seiso sinun edesäs/ coscas wihastut ?
Ps 76:9 Coscas duomion annat cuulua taiwast/ nijn maa wapise ja waickene.
Ps 76:10 Cosca Jumala nouse duomidzeman/ että hän auttais caickia radollisia maan päällä. Sela.
Ps 76:11 Cosca ihmiset kiucuidzewat sinua wastan/ nijn sinä woitat cunnian/ ja cuin he wielä enä kiucuidzewat/ nijn sinä myös wielä olet.
Ps 76:12 Luwatcat ja andacat teidän HERrallen Jumalalle caicki jotca hänen ymbärilläns oletta/ wiekät lahjoja hirmulliselle.
Ps 76:13 Joca päämiehildä otta rohkeuden/ ja on hirmullinen maan Cuningaille.

Vers. 5. Ryöstöwuoret ) Owat suuret Cuningasten waldacunnat ja Ruhtinasten läänit/ nijncuin Assur/ Babel ja Egypti/ jotca otit wäkiwallalla maacunnat alans/ ja sillä tawalla idzellens ryöstit.
v. 11. Kiucuidzewat ) se on/ ihmiset pahenduwat sinun rangaistuxestas.
v. 12. Luwatcat ) Että hän on teidän Jumalan/ nijncuin ensimäinen käsky opetta/ sentähden älkät luwatco pyhille ja muille.