Psaltari .

CVI. Psalmi .

 

LAT. CV. KIitos/ josa wanhoista Historjista tiettäwäxi tehdän/ cuinga Jumala on joca aica hänen Canssans Judalaisia rangaisnut/ heidän epäuscons/ luopumisens/ epäjumalan palweluxens ja muiden syndeins tähden/ v. 1.
ja taas armahtanut nijtä/ osottanut hywydens/ ja muistanut hänen lijttons/ v. 8.
caikille catuwaisille opixi/ että jos he nöyryttäwät idzens/ oikialla catumuxella ja parannuxella/ nijn Jumala on heille armollinen/ ja anda heidän syndins andexi/ v. 47.

 

Ps 106:1 KIittäkät HERra: sillä hän on hywä/ ja hänen laupiudens pysy ijancaickisest.
Ps 106:2 Cuca taita puhua HERran suuria töitä/ ja ylistä caickia hänen kijtettäpiä tecojans ?
Ps 106:3 Autuat owat jotca käskyn pitäwät/ ja aina oikein tekewät.
Ps 106:4 HERra muista minua sen armos peräst/ jongas Canssalles luwannut olet/ osota meille apus.
Ps 106:5 Että me näkisim walittuides menestyxen/ ja iloidzisim/ että sinun Canssas menesty/ ja kerscaisim meitäm sinun perimises cansa.
Ps 106:6 Me teim syndiä meidän Isäim cansa/ me teim wäärin ja olemma ollet jumalattomat.
Ps 106:7 Ei meidän Isäm tahtonet ymmärtä Egyptis sinun ihmeitäs/ eikä muistanet sinun suurta laupiuttas/ ja olit meren tykönä tottelemattomat/ nimittäin/ punaisen meren tykönä
Ps 106:8 Mutta hän autti heitä hänen nimens tähden/ nijn että hän woimans osotti.
Ps 106:9 Ja hän uhcais punaista merta/ nijn se cuiwi/ ja wei heitä sywyden läpidze/ nijncuin corwesa.
Ps 106:10 Ja wapahti heitä nijden käsistä/ jotca heitä wihaisit/ ja lunasti heitä wihollistens käsistä.
Ps 106:11 Ja wedet upotit heidän wainollisens/ nijn ettei yxikän eläwäxi jäänyt.
Ps 106:12 Silloin he uscoit hänen sanans/ ja weisaisit hänen kijtoxens.
Ps 106:13 Mutta he unhotit pian hänen hywät työns/ ja ei odottanet hänen neuwons.
Ps 106:14 Ja he kiehuit himosa corwesa/ ja kiusaisit Jumalata erimaasa.
Ps 106:15 Mutta hän andoi heille heidän anomisens/ ja lähetti heille kyllä/ sijhenasti että he ilgoitit.
Ps 106:16 Ja he carcaisit Mosesta wastan leirisä/ Aaronita HERran pyhä wastan.
Ps 106:17 Maa aukeni ja nieli Dathanin/ ja peitti Abiramin joucon.
Ps 106:18 Ja tuli syttyi heidän joucoisans/ ja liecki poltti jumalattomat.
Ps 106:19 He teit wasican Horebis/ ja cumarsit walettua cuwa.
Ps 106:20 Ja he muuttelit heidän cunnians härjän muoton/ joca heiniä syö.
Ps 106:21 He unhotit Jumalan heidän wapahtajans/ joca oli nijn suuria töitä tehnyt Egyptis.
Ps 106:22 Ihmeitä Hammin maalla/ ja hirmuisia töitä punaisesa meresä.
Ps 106:23 Ja hän sanoi heitä hucuttawans/ ellei Moses hänen walittuns sitä rangaistusta estänyt olis/ kääten hänen hirmuisuttans/ ettei hän ratki heitä cadottanut.
Ps 106:24 Ja he cadzoit sen carskin maan ylön/ eikä usconet hänen sanans.
Ps 106:25 Ja napisit heidän majoisans/ eikä ollet cuuliaiset HERran änelle.
Ps 106:26 Ja hän nosti kätens heitä wastan/ maahan lyödäxens heitä corwesa.
Ps 106:27 Ja heittäxens heidän siemenens pacanain secaan/ ja hajottaxens heitä maacundijn.
Ps 106:28 Ja he ryhdyit BaalPeorijn/ ja söit cuolluitten epäjumalitten uhreista.
Ps 106:29 Ja wihoitit hänen heidän töilläns/ nijn julmistui myös rangaistus heidän secaans.
Ps 106:30 Nijn Pinehas astui edes/ ja lepytti sen asian/ nijn rangaistus lackais.
Ps 106:31 Ja se luettin hänelle wanhurscaudexi/ sugusta sucuun ijancaickisest.
Ps 106:32 Ja he wihoitit hänen rijtaweden tykönä/ ja waiwaisit Mosesta pahoin.
Ps 106:33 Sillä he saatoit murhellisexi hänen sydämens/ nijn että hän sanoisans exyi.
Ps 106:34 Eikä he hucuttanet nijtä pacanoita/ cuin HERra cuitengin heille käskenyt oli.
Ps 106:35 Waan secoitit heitäns pacanain secaan/ ja opit heidän töitäns.
Ps 106:36 Ja palwelit heidän epäjumalitans/ ne yllytit heitä pahennuxijn.
Ps 106:37 Ja he uhraisit heidän poicans ja tyttärens perkeleille.
Ps 106:38 Ja wuodatit wiattoman weren/ heidän poicains ja tytärdens weren/ jotca he uhraisit Cananerein epäjumalille/ nijn että maa weren wigoista turmeltin.
Ps 106:39 Ja hieroit heitäns omisa töisäns/ ja teit huoria heidän tegoisans.
Ps 106:40 Nijn julmistui HERran wiha Canssans päälle/ ja hän cauhistui hänen perimistäns.
Ps 106:41 Ja hyljäis ne pacanoitten käsijn/ että ne wallidzit heitä/ jotca heitä wihaisit.
Ps 106:42 Ja heidän wihollisens ahdistit heitä/ ja he painettin heidän kättens ala.
Ps 106:43 Hän monaist heitä pelasti/ mutta he wihoitit hänen neuwoillans/ ja he wähenit pahain tecoins tähden.
Ps 106:44 Ja hän näki heidän tuscans/ cosca hän heidän walituxens cuuli.
Ps 106:45 Ja muisti hänen lijttons/ cuin hän heidän cansans tehnyt oli/ ja catui sitä suurest laupiudestans.
Ps 106:46 Ja andoi heidän armon löytä caickein edes/ cuin heitä fanginnet olit.
Ps 106:47 Auta meitä HERra meidän Jumalam/ ja coco meitä pacanoista/ että me kijttäisim sinun pyhä nimes/ ja kehuisim sinun kijtostas.
Ps 106:48 Kijtetty olcon HERRA Israelin Jumala/ ijancaickisudesta nijn ijancaickisuteen/ ja sanocan caicki Canssa/ Amen/ Halleluja.

Vers. 25. Eikä ollet cuuliaset ) Nimittäin/ Mosexelle ja Aaronille.