Psaltari .

CXXXV. Psalmi .

 

LAT. CXXXIV. NEuwo Pappeja ja coco Israeli/ kijttämän ahkerast Jumalata/ monein hywäin tacoins edestä/ v. 2.
luettele onnelliset hywät työt cuin Jumala Israelin Canssalle muinen teki/ v. 5.
häwäise pacanain jumalita/ jotca tehdyt owat ihmisten käsillä/ v. 16.
neuwo heitä jotca Zionisa asuwat/ kijttämän HERra/ v. 20.

 

Ps 135:1 Halleluja. YListäkät HERran nime/ kijttäkät HERran palweliat.
Ps 135:2 Te cuin seisotta HERran huonesa/ meidän Jumalam esihuoneisa.
Ps 135:3 Kijttäkät HERra/ sillä HERra on hywä/ ja weisatcat kijtost hänen nimellens: sillä se on suloinen.
Ps 135:4 Sillä HERra on idzellens walinnut Jacobin/ Israelin hänen omaxens.
Ps 135:5 Minä tiedän että HERra on suuri/ ja meidän Jumalam caickein jumalain seas.
Ps 135:6 Caicki mitä HERra tahto/ nijn hän teke/ taiwas/ maas/ meres ja caikes sywydes.
Ps 135:7 Joca pilwet nosta maan äristä/ joca pitkäisen tulen ja saten teke/ joca tuulet salaisista paicoista anda puhalda.
Ps 135:8 Joca esicoiset Egyptis löi/ sekä ihmisistä että carjasta.
Ps 135:9 Ja andoi merckins ja ihmens tulla Egyptin keskelle/ Pharaolle ja caikille hänen palwelioillens.
Ps 135:10 Joca paljon Canssa löi/ ja tappoi wäkewät Cuningat.
Ps 135:11 Sihonin Amorrerein Cuningan/ ja Oggin Basanin Cuningan/ ja caicki Canaan waldacunnat.
Ps 135:12 Ja andoi heidän maans perimisexi/ Israelille hänen Canssallens perimisexi.
Ps 135:13 HERra sinun nimes pysy ijancaickisest/ sinun muistos pysy HERra loppumata.
Ps 135:14 Sillä HERra duomidze hänen Canssans/ ja on palwelioillens armollinen.
Ps 135:15 Pacanain epäjumalat owat hopia ja culda/ ihmisten käsillä tehdyt.
Ps 135:16 Heillä on suu/ ja ei mitän puhu/ heillä owat silmät/ ja ei mitän näe.
Ps 135:17 Heillä owat corwat/ ja ei mitän cuule/ eikä ole henge ensingän heidän suusans.
Ps 135:18 Jotca nijtä tekewät/ he owat heidän caltaisens/ ja caicki jotca heihin uscaldawat.
Ps 135:19 Israelin huone kijttäkän HERra/ te Aaronin huonesta/ kijttäkät HERra.
Ps 135:20 Te Lewin huonesta kijttäkät HERra/ te cuin HERra pelkätte/ kijttäkät HERra.
Ps 135:21 Kijtetty olcon HERra Zionista/ joca Jerusalemis asu. Halleluja.