Psaltari .

LXXXV. Psalmi .

 

LAT. LXXXIV. RUcous Jumalan tygö/ että hän muistais laupiuttans ja armons cuin hän muinen Isille osotti/ v. 2.
rucoile/ ettei hän wielä hyljäis seuracundans/ waan armahdais hänen päällens ja liewitäis rangaistuxen/ v. 5 sois myös että oikia Jumalan palwelus woimas pidetäisin/ v. 9.
rauha/ uscollisus ja wanhurscaus hallituswirasa jocapäiwä caswais/ v. 11.
että maa hedelmän cannais/ v. 13.

 

Ps 85:1 Corahn lasten Psalmi/ edelläweisattapa.
Ps 85:2 HERra sinä cuin muinen olit armollinen sinun maacunnalles/ ja Jacobin fangit lunastit.
Ps 85:3 Sinä cuin muinen olet andanut andexi sinun Canssas pahat tegot/ ja caicki heidän syndins peittänyt. Sela.
Ps 85:4 Sinä cuin muinen lepytit caicki wihas/ ja käänsit sinuas wihas julmudesta.
Ps 85:5 Lohduta meitä Jumala meidän wapahtajam/ ja käännä pois wihas meistä.
Ps 85:6 Tahdotcos sijs ijancaickisest olla wihainen meidän päällem ? eli sinun wihas pitä sucucunnasta sucucundaan ?
Ps 85:7 Etkös meitä wirgota jällens/ että Canssas sinusa iloidzis ?
Ps 85:8 HERra osota meille armos ja auta meitä.
Ps 85:9 Josca minä cuulisin mitä HERra Jumala puhu/ että hän rauhan lupais Canssallens ja pyhillens/ ettei he hulluteen joutuis.
Ps 85:10 Cuitengin on hänen apuns nijden tykönä jotca händä pelkäwät/ että meidän maalla cunnia asuis.
Ps 85:11 Että laupius ja totuus keskenäns cohtaisit/ wanhurscaus ja rauha toinen toisens suuta andaisit.
Ps 85:12 Että totuus maasta wesois/ ja wanhurscaus taiwast cadzois.
Ps 85:13 Että myös meille HERra hywin tekis/ ja meidän maam hedelmäns annais.
Ps 85:14 Että wanhurscaus sijttekin hänen edesäns pysyis ja menestyis.

Vers. 9. Hulluteen ) Ettei he wijmein epäilis ja kärsimättömäxi tulisi/ ja nijn pilckais Jumalata.
v. 10. Cunnia ) Että cunniallisest tapahtuis/ ja Canssa hywin käyttäis toinen toistans cohtan.