Psaltari .

XLII. Psalmi .

 

LAT. XLI. ON RucousPsalmi/ josa Dawid teke tiettäwäxi erinomaisen himons/ cadzellaxens jalo Jumalan palwelust Jerusalemis/ ollesans maan culkiana/ v. 2.
walitta surullisest sitä sydämelistä murhetta/ cuin hänellä oli maan culkiana olles/ ja hänen wihollistens pilckamista/ v. 6.
lohdutta idzens HERran armost ja ystäwydest/ ja että hän händä cohta autta/ v. 9.

 

Ps 42:1 Corahn lasten opetus edelläweisattapa.
Ps 42:2 NIincuin peura himoidze tuoretta wettä/ nijn minun sielun himoidze sinua Jumala.
Ps 42:3 Minun sielun jano Jumalata/ sitä eläwätä Jumalata/ sitä eläwätä Jumalata: cosca minä tulen Jumalan caswo näkemän ?
Ps 42:4 Minun kyyneleni owat minun ruocani päiwällä ja yöllä/ että jocapäiwä minulle sanotan: cusa nyt on sinun Jumalas ?
Ps 42:5 Cosca minä näitä muistelen/ nijn minä wuodatan ulos minun sydämeni idzesäni: sillä minä menisin mielelläni joucon cansa/ ja waellaisin heidän cansans Jumalan huoneseen/ ihastuxella ja kijtoxella/ sen joucon seasa/ jotca juhla pitäwät.
Ps 42:6 Mitäs murhedit minun sielun/ ja olet nijn lewotoin minusa ? turwa Jumalaan: sillä minä wielä nytkin händä kijtän/ että hän minua autta hänen caswollans.
Ps 42:7 Minun Jumalan/ minun sielun on murheisans minusa/ sentähden minä muistan sinun sijnä maasa Jordanin ja Hermonin tykönä/ sillä wähällä wuorella.
Ps 42:8 Sinun wirtas pauhawat cowin/ nijn että yxi sywys pauha täsä/ ja toinen sywys siellä/ caicki sinun wesilaines ja aldos käywät minun ylidzeni.
Ps 42:9 Päiwällä on HERra luwannut hänen hywydens/ ja yöllä minä hänelle weisan/ ja rucoilen minun elämäni Jumalata.
Ps 42:10 Minä sanon Jumalalle minun calliolleni: mixis olet minun unhottanut ? mixi minä käyn nijn murheisani ? cosca minun wiholliseni minua ahdista ?
Ps 42:11 Se on nijncuin murha minun luisani/ että minun wiholliseni häwäisewät minua/ cosca he jocapäiwä sanowat minulle: cusa nyt on sinun Jumalas ?
Ps 42:12 Mitäs murhedit minun sielun/ ja olet minusa nijn lewotoin ? turwa Jumalaan: sillä minä wielä nytkin händä kijtän/ että hän on minun caswoni apu/ ja minun Jumalan.

Vers. 5. Jumalan caswo ) Josa Jumala asu/ nijncuin Templisä/ cusa hänen sanans on.
v. 6. Caswollans ) on hänen tundons ja läsnäolemisens/ sanan ja uscon cautta.
v. 7. Jordanin tykönä ) se on/ Judan maa/ jonga hän nijn cudzu/ että Jordan juoxe sen läpidze/ ja Hermonin suuret wuoret sen ymbärillä/ jonga suhten Zionin wuori wähä on.
v. 8. Wirtas ) Nijncuin punaises meres Egyptiläisille tapahtui.