Psaltari .

LXXX. Psalmi.

 

LAT. LXXIX. RUcousPsalmi/ joca nijn ymmärretän cuin endinengin/ nimittäin/ että Jumalan seuracunda waikeroidze suurta ahdistustans ja hätäns/ v. 2.
luettele Jumalan laupiutta ja hywiä tecoja cohtans/ caunilla wertauxella wijnapuusta ja wijnamäestä/ v. 8.
ano Jumalalda apua hartalla rucouxella/ ja lupa kijttä händä/ v. 15.

Ps 80:1 Assaphin Psalmi cullaisesta cuckaisesta/ edelläweisattapa.
Ps 80:2 CUules Israelin paimen/ joca saatat Josephin nijncuin lambat/ ilmoita sinus joca istut Cherubimin päällä.
Ps 80:3 Herätä sinun waldas/ sinä cuin Ephraimin/ BenJaminin ja Manassen edes olet/ ja tule meidän auxem.
Ps 80:4 Jumala lohduta meitä/ ja anna sinun caswos paista/ nijn me tulemma autetuxi.
Ps 80:5 HERra Jumala Zebaoth/ cuinga cauwans wihastut Canssas rucouxijn ?
Ps 80:6 Sinä ruokit heitä kyynelitten leiwällä/ ja juotat heitä suurella mitalla täynäns kyynelitä.
Ps 80:7 Sinä annat caickein meidän läsnäasuwaistem meitä kiroilla/ ja meidän wihollistem meitä pilcata.
Ps 80:8 Jumala Zebaoth lohduta meitä/ ja walista sinun caswos/ nijn me autetuxi tulemma.
Ps 80:9 Sinä toit Wijnapuun Egyptistä/ ja olet pacanat carcottanut/ ja sen istuttanut.
Ps 80:10 Sinä percaisit tien hänen eteens/ ja annoit hänen hywästi juurtua/ nijn että se täytti maan.
Ps 80:11 Mäet owat sen warjolla peitetyt/ ja hänen oxillans Jumalan Cedripuut.
Ps 80:12 Sinä lewitit hänen wesans haman meren asti/ ja hänen haarans haman wirran tygö.
Ps 80:13 Mixis sijs särjit hänen aitans/ että sitä caicki ohidzekäywät repiwät.
Ps 80:14 Medzäsica on sen caiwanut ylös/ ja pedot owat turmellet.
Ps 80:15 Jumala Zebaoth käännä sijs sinuas/ cadzo alas taiwast ja näe/ ja edzi sitä wijnapuuta.
Ps 80:16 Ja pidä se kijndiänä/ jonga sinun oikia kätes on istutanut/ ja jongas sinulles lujasti walinnut olet.
Ps 80:17 Cadzo sijhen ja nuhtele/ että polttamisest ja repimisest loppu tulis.
Ps 80:18 Sinun kätes warjelcon sen sinun oikian kätes Canssan/ ja ihmiset jotcas sinulles lujasti walinnut olet.
Ps 80:19 Nijn en me sinusta luowu/ suo meidän elä/ nijn me sinun nimes rucoilem.
Ps 80:20 HERra Jumala Zebaoth lohduta meitä/ ja anna caswos paista/ nijn me autetuxi tulemma.

Vers. 1. Cuckaisest ) Cuckainen on callis nijncuin ruusu/ ja nijn cudzutan Israelin Cuningan waldacunda.
v. 3. Ephraimin ) se on/ armon istuimella/ jonga tacana nämät Israelin sucucunnat olit/ Num. 2:18.
v. 11. Cedripuut ) Waldacunda lewitetty Libanonin asti.
v. 12. Wirran ) se on/ Phratin wirtan asti.